Thứ tư, 27/09/2023,


 Sương mai còn đọng trên cành

Đếm bao nhiêu giọt ... thôi đành lặng im

Nỗi niềm sâu kín vào tim

Tàu đi biệt xứ hoa Sim xa vời

Tôi về yêu lại rạ rơm
Ngày mùa hối hả nồng thơm xóm làng
Mừng vui nhìn hạt thóc vàng
Bà con hôm sớm sẩy sàng nắng mưa

    Nhằm góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và quảng bá du
KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” (Ảnh tọa đàm "Dòng chảy và thời gian 2020"
Tác giả:Nguyễn Sỹ Huy Bút danh: Huỳnh Nguyên Sinh 10/7/1950 Quê : phường Dữu Lâu – TP  Việt Trì – tỉnh Phú thọ Đã có 5 tập thơ in
Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc
Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương
Điện thoại: 0377225720
Gửi bởi: Trần Văn Lịch
Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương
Điện thoại: 0329532037