Thứ hai, 15/07/2024,


KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” CỦA CLB THƠ LỤC BÁT HẢI PHÒNG (17/05/2023) 
 CLB THƠ LỤC BÁT HẢI PHÒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03 - KH/CLBLB
Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2023
 
 
KẾ HOẠCH
TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY”
 
- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng.
- Căn cứ vào nguyện vọng của người làm thơ và yêu thơ Lục bát
- Được sự nhất trí và bảo trợ về tổ chức của Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng, Hội Nhà văn Thành phố


I. Mục đích - yêu cầu:
Để giúp cho người làm thơ, yêu thơ biết được gốc rễ cội nguồn những yếu tố để đánh giá đâu là câu thơ hay bài thơ Lục bát hay; đâu là tứ hay, cấu tứ chặt hay lỏng và thế nào là ngôn ngữ thơ…?
- Thông qua tọa đàm nâng cao tình yêu và chất lượng sáng tác thơ Lục bát, góp phần giữ gìn và phát huy thể thơ truyền thống của dân tộc...
- Tọa đàm có chất lượng, thiết thực; phù hợp với điều kiện cụ thể của Ban tổ chức.
II. Nội Dung:
 

1.     Chủ đề: “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY”

2.     Nội dung các bài viết:
 
Mỗi bài viết có những nét riêng cả về phần lý luận (ít thôi), mà đi sâu phân tích, mổ xẻ… một câu thơ và bài thơ lục bát hay.
Đề nghị tác giả bài viết chia sẻ kinh nghiệm sáng tác thơ Lục bát hay.
Về thời lượng tối đa là 3 trang giấy khổ a4 đánh máy. Ban tổ chức sẽ tập hợp in kỷ yếu trước khi tọa đàm.
 
 
 
III. Công tác bảo đảm:
1.   Thời gian:
 
- Trước 20 tháng 5 năm 2023 gửi Kế hoạch (thay giấy mời) đến tác giả tham gia viết bài tọa đàm.
- Thời gian gửi bài viết về ban tổ chức từ 15 - 20/6/2023 (Qua email).
- Thời gian biên tập, phản hồi các tác giả bài viết trước 15/7/2023
- Thời gian in kỷ yếu xong trước 31 tháng 7 năm 2023
- Thời gian tọa đàm trong tháng 8 năm 2023
- Địa điểm: Tại thành phố Hải Phòng (cụ thể xin thông báo sau).
2. Công tác bảo đảm:
- Kinh phí từ nguồn xã hội hóa, do câu lạc bộ thơ lục bát Hải Phòng chịu trách nhiệm chính và có sự liên kết với một số câu lạc bộ thơ và mạnh thường quân quan tâm đến thơ lục bát.
- Phương pháp: Tất cả các tác giả được trình bày, nhưng chỉ rút ra những điều cốt lõi của bài viết (Không đọc lại bài viết đã in kỷ yếu) và có phản biện khi cần thiết.
Xin liên hệ: Nhà thơ Trịnh Toại, HV Hội Liên hiệp VHNT HP, Chủ nhiệm CLB Thơ Lục bát Hải Phòng;
Điện thoại : 0983.325.625; Email: tvtoai@gmail.com
 
 
 
Nơi gửi:
-Hội LHVHNT Hải Phòng(Báo cáo)
- Hội Nhà văn Hải Phòng (Báo cáo)
- Các tác giả tham gia viết bài tọa đàm
- BCN và BBT CLB thơ LBHP

 
T/M BAN CHỦ NHIỆM
Chủ nhiệm
 
 
Nhà thơ: Trịnh Toại

  

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: