Thứ bảy, 23/09/2023,


 Quê nghèo chiêm úng mùa khô

Gieo mầm xuống đất còn lo mệnh giời

Quặn lòng thắt ruột mẹ ơi

Nhỏ nhoi một hạt vàng phơi... nhọc nhằn


Đêm về lắc thắc mưa rơi
Bên sông lại nhớ dáng ngồi vọng phu
Lục tìm ký ức tâm tư
Đò hoang sào mục hồn như võ vàng…
 

 

    Nhằm góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và quảng bá du
KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” (Ảnh tọa đàm "Dòng chảy và thời gian 2020"
Tác giả:Nguyễn Sỹ Huy Bút danh: Huỳnh Nguyên Sinh 10/7/1950 Quê : phường Dữu Lâu – TP  Việt Trì – tỉnh Phú thọ Đã có 5 tập thơ in
Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc
Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương
Điện thoại: 0377225720
Gửi bởi: Trần Văn Lịch
Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương
Điện thoại: 0329532037