Chủ nhật, 16/06/2024,

 Gửi ý kiến
 
  KẾ THỪA PHỤ MẪU  (Ngày 30/03/2022 09:03:35  - Gửi bởi:  Nguyễn xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương  - Điện thoại:  0377225720 )

 KẾ THỪA PHỤ MẪU

 

Hôn nhân trong mắt người già | Giáo phận Vinh

 

Đa đoan là cái chữ tình

Ai đoan trang để cho mình đa mang?

Yêu nhau tình nghĩa đá vàng

Thủy chung son sắt thêm trang thơ tình

 

Uyên ương hạnh phúc gia đinh

Kế thừa phụ mẫu phúc lành đạo gia

Con mình cùng với con ta

Có thêm cha mẹ, nếp nhà gia phong

 

Ấm êm nghĩa vợ, tình chồng

Phải đâu ân ái, vì lòng khát khao

Tình thương là đức thanh tao

 Con chồng dì ghẻ, thêm ngao ngán lòng

 

Nghĩa tình sâu nặng phúc hồng

Con chồng con vợ, con chung thuận hòa

 

 

Xuân Ngọc