Thứ bảy, 21/07/2018,


Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 219 của các tác giả: Lê Thị Điểm (Quảng Nam), Lê Văn Cường (Yên Bái), Nguyễn Thanh Minh (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Tiến Hảo (Slovakia), Bùi Thị Thảo (Thanh Hóa), Vũ Hùng (Kon Tum), Đào Mộc Lim (Thái Bình). 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 218 của các tác giả: Đặng văn Toàn (Thái Bình), Nguyễn Quỳnh (Bắc Ninh), Nguyễn Xuân Môn (Kon Tum), Nguyễn Đức Hậu (Hà Nam), Nguyễn Thiếu Huy (Hà Nội).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 217 của các tác giả: Nguyễn Hùng Anh (Khánh Hòa), Bùi Xuân Khang (Ninh Bình), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Đồng Nai), Nguyễn Lương Sơn (TP. Hồ Chí Minh).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 216 của các tác giả Thái Văn Lợi (Tiền Giang), Lê Minh Tý (Hà Nội), Nguyễn Chính Nghĩa (Hòa Bình), Nguyễn Thanh Ngọc (Nghệ An).

 
 
 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 215 của các tác giả Nguyễn Quỳnh Anh (Ninh Bình), Nguyễn Văn Song (Hưng Yên), Vũ Thành Chung (Hải Phòng, Nguyễn Tiến Bình (Hà Nội).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 214 của các tác giả Nguyễn Hoài Nhơn (Đồng Nai), Lê Hòa (TP. Hồ Chí Minh), Dương Đức (Bình Thuận), Đỗ Viết Phương (An Giang).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 213 của các tác giả: Nguyễn Đức (Bình Định), Bùi Xuân Tuấn (Hải Phòng), Nguyễn Chí Anh (Phú Thọ),  Trần Liên Phương (Tiền Giang).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 212 của các tác giả: Lê Hòa (TP. HCM), Nguyễn Thị Thúy Ngoan (Hải Phòng), Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi),  Đinh Văn Y (Hà Nội).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 211 của các tác giả: Ninh Đức Hậu (Ninh Bình), Thạch Đà (Cà Mau), Dương Quốc Lập (Quảng Bình), Nguyễn Tấn On (Lâm Đồng).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 210 của các tác giả: Nguyễn Bá Hoà (Quảng Nam), Bùi Thị Thảo (Thanh Hoá), Bùi Xuân Khang (Ninh Bình).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 209 của các tác giả: Nguyễn Hữu Triều (TP.Hồ Chí Minh), Vũ Thị Thê (Hải Dương), Nguyễn Vĩnh Bảo (TP. Hồ chí Minh), Bùi Thanh Tuấn (Thái Bình).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 208 của các tác giả: Trần Tất Trừ (Thanh Hoá), Bùi Văn Nghệ (Quảng Bình), Nguyễn Hữu Phú (Khánh Hoà), Nguyễn Quốc Khánh (Thanh Hoá), Trần Đình Thư (Vũng Tàu).

 
Trang [1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng