Thứ sáu, 27/01/2023,


Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 223 của các tác giả: Trần Liên Phương (Tiền Giang), Trần Xuân Linh (Đắc Lăk), Phạm Nhật Khoan (?), Lã Đắc Phước (Hải Phòng), Vũ Xuân Hồng (Quảng Ninh).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 222 của các tác giả: Bùi Thị Nhài (Ninh Bình), Phạm Văn Được (?), Bùi Viết Diện (Đà Nẵng), Nguyễn Thị Mai Trâm (Bà Rịa - Vũng Tàu), Vũ Nhang (Hải Phòng), Trần Tất Trừ (Thanh Hóa), Vũ Thế Thược (Bắc Ninh), Nguyễn Thị Thiệp (Bắc Ninh).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 221 của các tác giả: Trần Phước Thiện (?), Lê Văn Đức (Quảng Binh), Nguyễn Thế Kỹ (TP. Hồ Chí Minh), Ngô Thị Ngọc Thấm (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi), Nguyễn Tiến Bình (Hà Nội), Nguyễn Thị Thúy Ngoan (Hải Phòng).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 220 của các tác giả: Trần mạnh Tuân (Hà Nội), Trần Kế Hoàn (Nam Định, Đàm Quyên (Bắc Ninh), Kai Hoàng (Bà Rịa-Vũng Tàu), Mai Bá Ẩn Ri (Quảng Ngãi), Dương Đoàn Trọng (Hà Nội), Vũ Tháp (Quảng Ninh).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 219 của các tác giả: Lê Thị Điểm (Quảng Nam), Lê Văn Cường (Yên Bái), Nguyễn Thanh Minh (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Tiến Hảo (Slovakia), Bùi Thị Thảo (Thanh Hóa), Vũ Hùng (Kon Tum), Đào Mộc Lim (Thái Bình). 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 218 của các tác giả: Đặng văn Toàn (Thái Bình), Nguyễn Quỳnh (Bắc Ninh), Nguyễn Xuân Môn (Kon Tum), Nguyễn Đức Hậu (Hà Nam), Nguyễn Thiếu Huy (Hà Nội).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 217 của các tác giả: Nguyễn Hùng Anh (Khánh Hòa), Bùi Xuân Khang (Ninh Bình), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Đồng Nai), Nguyễn Lương Sơn (TP. Hồ Chí Minh).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 216 của các tác giả Thái Văn Lợi (Tiền Giang), Lê Minh Tý (Hà Nội), Nguyễn Chính Nghĩa (Hòa Bình), Nguyễn Thanh Ngọc (Nghệ An).

 
 
 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 215 của các tác giả Nguyễn Quỳnh Anh (Ninh Bình), Nguyễn Văn Song (Hưng Yên), Vũ Thành Chung (Hải Phòng, Nguyễn Tiến Bình (Hà Nội).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 214 của các tác giả Nguyễn Hoài Nhơn (Đồng Nai), Lê Hòa (TP. Hồ Chí Minh), Dương Đức (Bình Thuận), Đỗ Viết Phương (An Giang).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 213 của các tác giả: Nguyễn Đức (Bình Định), Bùi Xuân Tuấn (Hải Phòng), Nguyễn Chí Anh (Phú Thọ),  Trần Liên Phương (Tiền Giang).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 212 của các tác giả: Lê Hòa (TP. HCM), Nguyễn Thị Thúy Ngoan (Hải Phòng), Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi),  Đinh Văn Y (Hà Nội).

Trang [1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng