Thứ ba, 27/09/2022,

Chùm thơ tháng 8 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Huy Hồng, Trần Thúy Hoàn, Nguyễn Thị Mai Lan, Nguyễn Giang Sơn, Thành Lâm, Vũ Đức Thúy, Lê Thị Tâm Chung, Phạm Thúy Vinh, Phúc Hữu, Minh Thu, Phạm Tĩnh, Hải Vân, Trần Đức Lộc, Trần Tích Thiện, Nga Anh Hoàng, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Kim Dung, Đặng Lập, Đinh Yến, Hoa Thành, Bùi Hùng, Bùi Thị Thu Hằng, Ngô Trung Dũng, Minh Nga.

  

 Chùm thơ lục bát tháng 8 - 2022 của CLB Lục bát tỉnh Phú thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Hoàng Phan, Nguyễn Sỹ Huy, Hương Lê, Trần Bồng, Nguyễn Thị Thảo, Dương Thị Phúc, Thi Trà Thi, Đào Trần Phú, Kiều Việt.


 Chùm thơ Lục bát tháng 8-2022 của CLB thơ Lục bát Tỉnh Hải Dương Gồm các tác giả: Nguyễn Trác Hùng, Đỗ Hoàng Phong, Đỗ Trọng Thành, Nguyễn Xuân Ngọc, Phạm Xuân Thênh, Bùi Văn Toàn, Lê Đại, Phạm Ngọc Phẳng, Bùi Thị Liên, Nguyễn Tiến Quang, Đỗ trọng Kim, Huy Luật, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Kim Hời, Hồ Đình Bắc.

Chùm thơ tháng 7 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Nguyễn Huy Hồng, Trần Thúy Hoàn, Thành Lâm, Vũ Đức Thúy, Vũ Bá Lễ, Phạm Thúy Vinh, Phúc Hữu, Minh Thu, Phạm Tĩnh, Đỗ Thị Vinh, Hải Vân, Lê Trọng Dự, Hoàng Minh Thuận, Bùi Quang Lục, Trần Đức Lộc, Ngân Lê, Trần Tích Thiện, Hoài Hiền Hiền, Nguyễn Kim Dung, Vũ Kim Thanh, Trịnh Toại, Vũ Nhang, Đặng Lập, Lê Nhân Ngọc Hữu.

 

Chùm thơ tháng 6 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Phạm Thúy Vinh, Nguyễn Giang Sơn, Phúc Hữu, Thành Lâm, Minh Thu, Huy Hẹn, Trịnh Toại, Phạm Tĩnh, Nguyễn Huy Hồng, Lê Thị Tâm Chung, Gia Long, Đỗ Thị Vinh, Hải Vân, Lê Trọng Dự, Nga Anh Hoàng, Hoàng Minh Thuận, Bùi Hùng, Ánh Tuyết, Nguyễn Minh Nga, Bùi Quang Lục, Trần Đức Lộc, Hoàng Yến, Đặng Lập, Hoài Hiền Hiền, Nguyễn Kim Dung.

  Chùm thơ lục bát tháng 06- 2022 của CLB thơ  Lục Bát Tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Ngô Thái. Nguyễn Sỹ Huy, Dương Thị Phúc, Lê Hương, Đào Trần Phú, Nam Hà, Nguyễn Thị Bích Lợi, Nguyễn Thị Thảo, Kiều Việt, Nguyễn Thị Hiền, Thi Trà Thi. Trần Bồng

 Chùm thơ lục bát tháng 6 -2022 của CLB thơ Lục Bát thành Phố Hải Dương gồm các tác giả: Vũ văn Bôn, Nguyễn Thế Bình, Ngụy Kim Dung, Nguyễn Mích, Phạm Như Đức, Trần Trung Hội, Nguyễn Thị Bé, Công Huyền, Phạm Thị Nguyên, Vũ Minh Túc, Hồ Thị Nhung, Đỗ Thị Tâm, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Tự, Nguyễn thị Phương Đông, Trần Đức Chương

Chùm thơ tháng 5 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Nguyễn Huy Hồng, Lê Trọng Dự, Lê Thị Tâm Chung, Phúc Hữu, Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Kim Dung, Mai Bích Thuỷ, Bùi Hùng, Ngô Trung Dũng, Bùi Quang Lục, Đặng Lập, Nguyễn Văn Chự, Nguyễn Giang Sơn, Gia Long, Ngân Lê, Trần Thúy Hoàn, Phạm Thúy Vinh, Trần Đức Lộc, Vũ Bá Lễ, Hoàng Yến, Nga Anh Hoàng, Hoài Hiền Hiền, Trịnh Toại, Nguyễn Thủy Thanh. 
 

 Chùm thơ lục bát tháng 5-2022 của CLB thơ Lục Bát thành Phố Hải Dương gồm các tác giả: Ngô Thị Thênh, Vũ Minh Túc, Ngụy Kim Dung, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Thị Bé, Thanh Huyền, Nguyễn Thị Tự, Nguyễn Thị Mai, Phạm Như Đức, Tạ Quang trung, Đỗ thị Tâm, Nguyễn thj Phương Đông, Phạm Thị Nguyễn, Vũ Văn Bôn, Trần Đức Chương.

 

 

Chùm thơ tháng 4 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Trần Tích Thiện, Trịnh Toại, Đặng Lập, Lê Thị Tâm Chung, Gia Long, Trần Đức Lộc, Lưu Bích Thu, Hoài Hiền Hiền, Hoa Thành, Bùi Quang Lục, Ngô Trung Dũng, Trần Thơm, Phạm Tĩnh, Phúc, Nguyễn Dung, Vũ Bá Lễ, Hoàng Yến, Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Giang Sơn, Nguyễn Huy Hồng, Nguyễn Thị Mai Lan, Mai Bích Thuỷ, Vũ Đức Thuý, Đinh Yến, Nguyễn Minh Nga, Nguyễn Thành, Vũ Sửu, Nguyễn Thanh Vân, Hà Xuân Khuê, Bùi Hùng, Phạm Thúy Vinh 

 Chùm thơ lục bát tháng 04 - 2022 của CLB thơ  Lục Bát Tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Nguyễn Sỹ Huy, Quản Sơn, Phan Mạnh Hùng, Trần Bồng, Thi Trà Thi, Lê Hương, Nam Hà, Kiều Việt, Nguyễn Thị Minh Hiền, Lê Thuận, Dương Thị Phúc

 Chùm thơ Lục bát của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương tháng 4 năm 2022 gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Công Huyền, Ngụy Kim Dung, Thanh Huyền, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Tư, Nguyễn thị Bé, Nguyễn Thị Phương Đông, Hồ Thị Nhung, Vũ Minh Túc, Đỗ thị Tâm, Bích Việt, Lê Thị Ngoạn, Trần Đức Chương.

Trang [1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng