Thứ sáu, 01/12/2023,


 Chùm thơ tháng 11 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Phúc Hữu, Phạm Tĩnh, Oanh Lê, Hoàng Tuấn Thiệu, Hoàng Mình Thuận, Nguyễn Giang Sơn, Lê Thị Tâm Chung, Nguyễn Dung, Huy Hồng, Phạm Thuý Vinh, Lê Trọng Dự, Lưu Bích Thu, Hoài Hiền Hiền, Đinh Yến, Khang Ninh, Trần Tích Thiện, Đỗ Thị Vinh, Lâm Thanh Sơn, Trọng Lập, Huy Hẹn, Nguyễn Thị Mai Lan, Ánh Tuyết, Hoàng Yến, Trần Trung, Nguyễn Minh Tâm, Trịnh Toại.

Chùm thơ tháng 10 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Phúc Hữu, Nguyễn Thành Vân, Oanh Lê, Bùi Hùng, Hoàng Tuấn Thiệu, Hoàng Mình Thuận, Nguyễn Giang Sơn, Minh Thu, Lê Thị Tâm Chung, Nguyễn Dung, Nguyễn Thanh Thủy, Huy Hồng, Quang Lục, Phạm Thuý Vinh, Lê Trọng Dự, Vũ Đức Thúy, Lưu Bích Thu, Hoài Hiền Hiền, Lê Kim Dung, Đinh Yến, Vũ Kim Thanh, Trần Thơm, Thành Lâm, Quốc Trưởng, Khang Ninh, Trần Tích Thiện, Phương Thúy, Đỗ Thị Vinh, Lâm Thanh Sơn, Huy Hẹn, Trịnh Toại.

Chùm thơ tháng 9 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Huy Hồng, Nguyễn thị Mai Lan, Lưu Bích Thu, Oanh Lê, Hoàng Tuấn Thiệu, Hoàng Mình Thuận, Nguyễn Thanh Vân, Lâm Thanh Sơn, Phạm Tĩnh, Phạm Thuý Vinh, Trần Thơm, Lê Trọng Dự, Thành Lâm, Huy Hẹn, Trọng Lập, Tích Thiện Trần, Bùi Hùng, Gia Long, Nguyễn Thủy Thanh, Nguyễn Thành Vân, Vũ Bá Lễ, Hoàng Yến, Trần Trung, Phúc Hữu, Nguyễn Giang Sơn, Trần Thuý Hoàn, Đinh Yến, Hoài Hiền Hiền, Ngân Lê, Trịnh Toại 

  Chùm thơ tháng 9 năm 2023 của CLB Di Sản Thơ Ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên .Các  tác giả, Trần Tự Bình, Nguyễn Đình Chiến, Dương Xuân Diễn, Lê Duyên, Nguyễn Xuân Đình, Đinh Tiến Đăng, Chu Thanh Hải, Lương Văn Khánh, Hoa Lan, Ly Ly, Lệ Vui, Hương Sinh, Nguyễn Xuân Tuyến, Đào Mạnh Miện,Nguyễn Thị Linh với những vần thơ chắt lọc từ tâm  đầy cảm xúc xin được cùng chia sẻ tâm tư tình cảm của mình tới các thi huynh thi hữu gần xa.

 Chùm thơ tháng 8 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Huy Hồng, Nguyễn Thị Mai Lan, Oanh Lê, Phúc Hữu, Hoàng Tuấn Thiệu, Hoàng Mình Thuận, Nguyễn Thanh Vân, Bùi Quang Lục, Phạm Tĩnh, Lê Phương Lan, Phạm Thuý Vinh, Lê Trọng Dự, Trịnh Bá Khả, Huy Hẹn, Lâm Thanh Sơn, Trọng Lập, Gia Long, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thành Vân, Vũ Bá Lễ, Hoàng Yến, Trần Trung, Vũ Kim Thanh, Đinh Yến, Hoài Hiền Hiền, Ngân Lê, Quỳnh Lê, Trịnh Toại.

 Chùm thơ Lục bát tháng 07 của CLB Thơ Lục bát tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Hương Lê, Thi Trà Thi, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Tâm, Hàn Sỹ, Kiều Việt, Trần Bồng, Dương Thị Phúc, Quản Sơn, Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Văn. Nguyễn Sỹ Huy

Chùm thơ tháng 6 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Phúc Hữu, Lê Oanh,  Trần Thuý Hoàn, Lâm Thanh Sơn, Nguyễn Thành Vân, Nguyễn Kim Dung, Nguyễn Thanh Thủy, Hải Vân, Bùi Quang Lục, Huy Hồng, Sơn Thuỷ, Trọng Lập, Bùi Hùng , Phạm Tĩnh, Hoàng Yến, Thành Lâm, Lê Kim Dung, Lê Trọng Dự, Phạm Thuý Vinh, Hoàng Mình Thuận, Trần Tích Thiện , Đinh Yến, Nguyễn Giang Sơn, Ngô Trung Dũng, Huy Hẹn, Nguyễn Huyền, Nguyễn Thị Mai Lan,  Trần Thơm, Lưu Bích Thu, Hoài Hiền Hiền, Trịnh Toại.
   

 CHÙM THƠ THÁNG 06 NĂM 2023 CỦA CLB THƠ LỤC BÁT PHÚ THỌ Gồm các tác giả : Đỗ Đức Năm , Nguyễn Đức Tùy, Trần Bồng,  Thi Trà Thi, Hương Lê, Dương thị Phúc, Lan Lê, Kiều Việt, NB Thiêm, Nguyễn Sỹ Huy, Quản Thị Sơn, Nguễn Thị Thảo 

Chùm thơ tháng 5 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Lâm Thanh Sơn, Trần Đức Lộc, Quỳnh Lê, Trần Trung, Vũ Bá Lễ, Nguyễn Kim Dung, Trọng Lập, Huy Hồng, Phạm Thuý Vinh, Phúc Hữu, Hoài Hiền Hiền, Nguyễn Thanh Thủy, Trịnh Bá Khả, Minh Thu, Phạm Tĩnh, Nguyễn Huy Hẹn, Lê Trọng Dự, Nguyễn Thanh Vân, Trần Thúy Hoàn, Gia Long, Bùi Quang Lục, Hoàng Yến, Lê Thị Tâm chung, Hoàng Minh Thuận, Đinh Yến, Minh Tâm, Ngỗ Trung Dũng,  Trịnh Toại, Lê Phương Lan.

 

Chùm thơ tháng 4 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Hoàng Minh Thuận, Phạm Thanh Giản, Hoài Hiền Hiền, Hoàng Yến, Phúc Hữu, Đinh Yến, Quỳnh Lê, Gia Long, Lê Duân, Huy Hồng, Minh Tâm, Nguyễn Quốc Trưởng, Trần Thúy Hoàn, Đoàn Việt Cường, Nguyễn Thành Vân, Lê Trọng Dự, Phạm Thuý Vinh, Trần Thơm, Lâm Thanh Sơn,  Phạm Tĩnh, Minh Thu, Nguyễn Kim Dung, Vũ Phương Nhi, Nguyễn Thanh Thủy, Trần Đức Lộc, Thành Lâm, Trịnh Toại, Trọng Lập, Hải Vân, Bùi Thị Đường, Lê nhân Ngọc Hữu, Ngỗ Trung Dũng.

Chùm thơ tháng 3 năm 2023 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Nguyễn Quốc Trưởng, Hải Vân, Phạm Thuý Vinh, Thành Lâm, Hoàng Yến, Trần Tích Thiện, Lâm Thanh Sơn, Huy Hồng, Phúc Hữu, Trần Đức Lộc, Hoàng Minh Thuận, Quang Lục, Bùi Hùng, Huy Hẹn, Trọng Lập, Vũ Phương Nhi, Lưu Bích Thu, Phạm Tĩnh, Hoài Hiền Hiền, Trần Thúy Hoàn, Nguyễn Thành Vân, Đinh Yến, Đỗ Thị Vinh, Nguyễn Kim Dung, Nguyễn Thanh Thủy, Trịnh Toại. 
 


 BBT Lục Bát Việt Nam xin giới thiệu chùm thơ của thành viên CLB Lục Bát Sài Gòn

 

Trang [1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng