Thứ bảy, 10/06/2023,


 CHÙM THƠ THÁNG 06 NĂM 2023 CỦA CLB THƠ LỤC BÁT PHÚ THỌ Gồm các tác giả : Đỗ Đức Năm , Nguyễn Đức Tùy, Trần Bồng,  Thi Trà Thi, Hương Lê, Dương thị Phúc, Lan Lê, Kiều Việt, NB Thiêm, Nguyễn Sỹ Huy, Quản Thị Sơn, Nguễn Thị Thảo 

Chùm thơ tháng 5 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Lâm Thanh Sơn, Trần Đức Lộc, Quỳnh Lê, Trần Trung, Vũ Bá Lễ, Nguyễn Kim Dung, Trọng Lập, Huy Hồng, Phạm Thuý Vinh, Phúc Hữu, Hoài Hiền Hiền, Nguyễn Thanh Thủy, Trịnh Bá Khả, Minh Thu, Phạm Tĩnh, Nguyễn Huy Hẹn, Lê Trọng Dự, Nguyễn Thanh Vân, Trần Thúy Hoàn, Gia Long, Bùi Quang Lục, Hoàng Yến, Lê Thị Tâm chung, Hoàng Minh Thuận, Đinh Yến, Minh Tâm, Ngỗ Trung Dũng,  Trịnh Toại, Lê Phương Lan.

 

Chùm thơ tháng 4 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Hoàng Minh Thuận, Phạm Thanh Giản, Hoài Hiền Hiền, Hoàng Yến, Phúc Hữu, Đinh Yến, Quỳnh Lê, Gia Long, Lê Duân, Huy Hồng, Minh Tâm, Nguyễn Quốc Trưởng, Trần Thúy Hoàn, Đoàn Việt Cường, Nguyễn Thành Vân, Lê Trọng Dự, Phạm Thuý Vinh, Trần Thơm, Lâm Thanh Sơn,  Phạm Tĩnh, Minh Thu, Nguyễn Kim Dung, Vũ Phương Nhi, Nguyễn Thanh Thủy, Trần Đức Lộc, Thành Lâm, Trịnh Toại, Trọng Lập, Hải Vân, Bùi Thị Đường, Lê nhân Ngọc Hữu, Ngỗ Trung Dũng.

Chùm thơ tháng 3 năm 2023 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Nguyễn Quốc Trưởng, Hải Vân, Phạm Thuý Vinh, Thành Lâm, Hoàng Yến, Trần Tích Thiện, Lâm Thanh Sơn, Huy Hồng, Phúc Hữu, Trần Đức Lộc, Hoàng Minh Thuận, Quang Lục, Bùi Hùng, Huy Hẹn, Trọng Lập, Vũ Phương Nhi, Lưu Bích Thu, Phạm Tĩnh, Hoài Hiền Hiền, Trần Thúy Hoàn, Nguyễn Thành Vân, Đinh Yến, Đỗ Thị Vinh, Nguyễn Kim Dung, Nguyễn Thanh Thủy, Trịnh Toại. 
 


 BBT Lục Bát Việt Nam xin giới thiệu chùm thơ của thành viên CLB Lục Bát Sài Gòn

 

Chùm thơ tháng 02 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng 

 Chùm thơ lục bát tháng 2 - 2023 cuae CLB Lục Bát Tỉnh Phú Thọ.Gồm các tác giả: Đõ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Dương Thị Phúc, Hương Lê, Lan Lê, Trà Thi Trà, Kiều Việt, NB Thiêm, Trần Bồng, Trần Đăng Luật, Phan Mạnh Hùng, Quản Thị Sơn, Nguyễn Sỹ Huy

Chùm thơ tháng 01 năm 2023 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Phúc Hữu, Trần Trung, Minh Thu, Quỳnh Lê, Đinh Yến, Phạm Thuý Vinh, Huy Hồng, Trần Tích Thiện, Nguyễn Minh Nga, Thành Lâm, Minh Tâm, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Giang Sơn, Quang Lục, Trần Thúy Hoàn, Trọng Lập, Phạm Tĩnh, Ngô Trung Dũng, Trương Lê, Hoàng Minh Thuận, Nga Anh Hoàng, Nguyễn Thanh Vân, Trần Đức Lộc, Công Xình, Phương Thúy, Vũ Đức Thúy, Gia Long.

 Gồm các tác giả : Đỗ Đức Năm , Nguyễn Đức Tùy, Nguyễn Vũ,  Trần Bồng, Quản Sơn, Phan Mạnh Hùng, Chử Đức Bách, Nguyễn Khắc Bằng, Trần Thị Biên, Đậu Minh Châu, Kiều Việt


Chùm thơ tháng 12 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Phạm Thuý Vinh, Thành Lâm, Nguyễn Huyền, Huy Hồng, Nguyễn Thị Mai Lan, Trịnh Toại, Nguyễn Huy Hẹn, Phúc Hữu, Quang Lục, Trần Thúy Hoàn, Minh Tâm, Trọng Lập, Đinh Yến, Phạm Tĩnh, Đỗ Thị Vinh, Lưu Bích Thu, Trần Đức Lộc, Trần Trung, Minh Nga, Lê Thị Tâm Chung, Hoài Hiền Hiền, Nguyễn Thanh Thủy, Hoàng Minh Thuận .

Chùm thơ tháng 11 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Trần Trung, Nguyễn Kim Dung, Minh Tâm, Bùi Hùng, Huy Hồng, Trọng Lập, Trịnh Toại, Đỗ Thị Vinh, Phạm Thuý Vinh, Trần Đức Lộc, Hoàng Minh Thuận, Quỳnh Lê, Hoài Hiền Hiền, Quang Lục, Lê Thị Tâm Chung, Phạm Tĩnh, Thành Lâm, Sơn Thủy, Ngọc Châu, Ánh Tuyết, Thanh Thủy, Minh Nga, Ngô Trung Dũng, Nguyễn Thanh Vân, Trần Thúy Hoàn, Phúc Hữu, Nguyễn Huy Hẹn, Minh Thu, Nga Anh Hoàng.

Chùm thơ tháng 10 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Trần Tích Thiện, Minh Thu, Nguyễn Thanh Thủy, Thành Lâm, Trần Trung, Phúc Hữu, Phạm Thuý Vinh, Trần Đức Lộc, Nguyễn Huy Hồng, Bùi Quang Lục, Bùi Hùng, Lê Thị Tâm Chung, Hoàng Minh Thuận, Trịnh Toại, Vũ Kim Thanh, Vũ Đức Thuý, Đinh Yến, Trọng Lập, Nga Anh Hoàng, Nguyễn Huy Hẹn, Minh Nga, Hoài Hiền Hiền, Ngô Trung Dũng, Gia Long.

Trang [1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng