Thứ ba, 30/05/2017,

TIỂU SỬ TÁC GIẢ

 

Họ và tên:  Trần Đức Lai

Sinh ngày 02 tháng 9 năm 1959

Quê quán: xã Văn Hóa - huyện Tuyên Hóa - tỉnh Quảng Bình

Học vị: Đại học

Hiện công tác tại: Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề Tuyên Hóa - Quảng Bình

Địa chỉ: Tiểu khu Đồng Văn - thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Quảng Bình

Địa chỉ email: tranduclai@gmail.com

Điện thoại nhà riêng: 0523684400 

Điện thoại di động: 01695716818;    01247229868