Chủ nhật, 10/12/2023,

Mang hoa đi đốt kiếp người
Vốc sương ăn vã tiếng cười đẩu đâu
Mua trầu cau bán nỗi đau
Sảnh tòa võng lại núi sầu mọc lên...

 
Mang hoa đi đốt kiếp người
Vốc sương ăn vã tiếng cười đẩu đâu
Mua trầu cau bán nỗi đau
Sảnh tòa võng lại núi sầu mọc lên...

 
    Nhằm góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và quảng bá du
KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” (Ảnh tọa đàm "Dòng chảy và thời gian 2020"
Tác giả:Nguyễn Sỹ Huy Bút danh: Huỳnh Nguyên Sinh 10/7/1950 Quê : phường Dữu Lâu – TP  Việt Trì – tỉnh Phú thọ Đã có 5 tập thơ in
Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc
Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương
Điện thoại: 0377225720
Gửi bởi: Trần Văn Lịch
Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương
Điện thoại: 0329532037