Thứ tư, 29/11/2023,

Vào chùa xem tượng đứng ngồi
Ra đền nghe Sấm Trạng hồi hiển vinh
Chắp tay lạy cụ Trạng Trình !
Tỉnh rồi vẫn thấy chỉ mình với ta...


 Dòng sông xanh thẳm chiều rơi

Bơ vơ cánh nhạn giữa trời đơn côi

Con thuyền lẻ bóng trôi xuôi

Mịt mù sông nước... vợi vơi nỗi lòng...

    Nhằm góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và quảng bá du
KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” (Ảnh tọa đàm "Dòng chảy và thời gian 2020"
Tác giả:Nguyễn Sỹ Huy Bút danh: Huỳnh Nguyên Sinh 10/7/1950 Quê : phường Dữu Lâu – TP  Việt Trì – tỉnh Phú thọ Đã có 5 tập thơ in
Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc
Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương
Điện thoại: 0377225720
Gửi bởi: Trần Văn Lịch
Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương
Điện thoại: 0329532037