Thứ hai, 15/07/2024,


 Thoi tình ai dệt đường tơ

Tháng ngày mòn mỏi những giờ khát mong

Đường đời đan chéo trong lòng

Dọc ngang tơ nhện nối vòng tư duy

Đèn con mấy đốm tù mù
Nhỏ nhoi ánh lửa sáng từ xóm thôn
Bên song ai ngẩn ngơ hồn
Nghe sầu giăng lối... ngõ buồn chiều hoang...    Nhằm góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và quảng bá du
KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” (Ảnh tọa đàm "Dòng chảy và thời gian 2020"
Tác giả: Lê Tiến Tập Bút danh: Hương Lê Sinh ngày: 02/01/1948 Địa chỉ: Khu 7 - Phú Mỹ - Phù Ninh – Phú Thọ. Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ