Chủ nhật, 21/04/2024,

Bảy mươi năm thoắt lùi xa
Điện Biên toàn thắng trẻ già mừng vui
Việt nam anh dũng tuyệt vời
Năm châu thán phục bao lời ngợi khen

 Xuân đi nhạt cánh hoa bèo

Để cho bông gạo lạc vào vu vơ

Hè sang bơi giữa dòng mơ

Bước đi thong thả để chờ bão dông 


    Nhằm góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và quảng bá du
KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” (Ảnh tọa đàm "Dòng chảy và thời gian 2020"
Tác giả:Nguyễn Sỹ Huy Bút danh: Huỳnh Nguyên Sinh 10/7/1950 Quê : phường Dữu Lâu – TP  Việt Trì – tỉnh Phú thọ Đã có 5 tập thơ in
Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc
Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương
Điện thoại: 0377225720
Gửi bởi: Trần Văn Lịch
Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương
Điện thoại: 0329532037