Thứ năm, 30/05/2024,


 Lần tay đếm sợi tóc rơi

Nhân chia trừ cộng lãi lời thả buông

Bóng đời ngã phía hoàng hôn

Mấy mùa nắng quái chiều hôm nữa… về


 Vội đi cho kịp chuyến tàu

Thế nên ta phải qua bàu Cỏ May

Cỏ ghim vào ống quần Tây

Cỏ vương tà áo tung bay ngang đồi

    Nhằm góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và quảng bá du
KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” (Ảnh tọa đàm "Dòng chảy và thời gian 2020"
Tác giả:Nguyễn Sỹ Huy Bút danh: Huỳnh Nguyên Sinh 10/7/1950 Quê : phường Dữu Lâu – TP  Việt Trì – tỉnh Phú thọ Đã có 5 tập thơ in