Thứ bảy, 15/06/2024,


 Phong Châu- Làng Khuốc- Đông Hưng

Chiếng chèo, quê lúa đã từng đến đây

Chẳng còn rơm rạ khói bay

Mạ non em cấy chăng dây thẳng hàng

Còn không?
môt mái tóc mây
Chiều trên bến đợi
gió bay bềnh bồng
Còn không?
Mắt biếc, môi hồng
Đêm trăng thả sợi
tơ lòng mong manh

 
    Nhằm góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và quảng bá du
KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” (Ảnh tọa đàm "Dòng chảy và thời gian 2020"
Tác giả: Lê Tiến Tập Bút danh: Hương Lê Sinh ngày: 02/01/1948 Địa chỉ: Khu 7 - Phú Mỹ - Phù Ninh – Phú Thọ. Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ