Thứ hai, 17/06/2024,


 Thôi mình trở lại với quê

Dù gì lá cũng rơi về cội thôi

Nhà cao cửa rộng đất người

Là nơi bơn trải, một thời thanh xuân


Ai người gánh củi lên rừng
Ai vò chão bện dây thừng buộc chân
Ai còn vay mượn phân vân
Ai làm trâu trả nợ nần kiếp xưa?

 
    Nhằm góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và quảng bá du
KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” (Ảnh tọa đàm "Dòng chảy và thời gian 2020"
Tác giả: Lê Tiến Tập Bút danh: Hương Lê Sinh ngày: 02/01/1948 Địa chỉ: Khu 7 - Phú Mỹ - Phù Ninh – Phú Thọ. Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ