Thứ sáu, 31/05/2024,

Có ai chờ đợi ta không?
Ở nơi ngày nhớ đêm mong một người
Ở nơi chỉ có tiếng cười
Và bao nhiêu nụ hoa tươi nắng hồng


 

 Lần tay đếm sợi tóc rơi

Nhân chia trừ cộng lãi lời thả buông

Bóng đời ngã phía hoàng hôn

Mấy mùa nắng quái chiều hôm nữa… về


    Nhằm góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và quảng bá du
KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” (Ảnh tọa đàm "Dòng chảy và thời gian 2020"
Tác giả:Nguyễn Sỹ Huy Bút danh: Huỳnh Nguyên Sinh 10/7/1950 Quê : phường Dữu Lâu – TP  Việt Trì – tỉnh Phú thọ Đã có 5 tập thơ in