Thứ hai, 26/02/2024,


 Cùng về với hội thơ xuân

Từ bao nhiêu những nẻo gần miền xa

Nhẹ nhàng em đến bên ta

Gặp mà không hẹn ấy là duyên thơ

Giàn trầu xưa đã xác xơ
Hàng cau rũ lá ngu ngơ cuối vườn
Ông bình vôi ngủ góc tường
Cánh chim Hồng Hạc vô thường khuất xa...
 
 
 
 
    Nhằm góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và quảng bá du
KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” (Ảnh tọa đàm "Dòng chảy và thời gian 2020"
Tác giả:Nguyễn Sỹ Huy Bút danh: Huỳnh Nguyên Sinh 10/7/1950 Quê : phường Dữu Lâu – TP  Việt Trì – tỉnh Phú thọ Đã có 5 tập thơ in
Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc
Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương
Điện thoại: 0377225720
Gửi bởi: Trần Văn Lịch
Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương
Điện thoại: 0329532037