Thứ tư, 20/09/2017,


 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 174 của các tác giả: Hương Sơn (Hải Phòng), Trần Thị Thuỷ Cúc (TP. HCM), Trần Văn Cường (Bình Dương), Phạm Thị Mộng Thường (TP. HCM), Vũ Thị Minh Thu (?).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 173 của các tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa (Hoà Bình), Nguyễn Văn Tiến (Hải Phòng), Võ Tấn Qườn (Khánh Hoà), Xuân Hương (Canada).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 172 của các tác giả: Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM), Nguyễn Thị Kim Trang (Germany), Nguyễn Thu Hằng (Vĩnh Long), Hồ Thị Minh (TP.HCM).

 
 
 
 

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 171 của các tác giả: Trần Tuấn Anh (Hà Nội), Nguyễn Thị Minh Thuý (Thanh Hoá), Lê Thị Vân (Thanh Hoá), Trịnh Quang Hùng (Thanh Hoá), Nguyễn Hùng Anh (Khánh Hoà).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 170 của các tác giả: Nguyễn Văn Hưởng (Hải Phòng), Hoàng Thịnh Lâm (Hà Nội), Nguyễn Thị Hồng (Hải Phòng).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 169 của các tác giả: Nguyễn Thị Minh Hồng (TP.HCM), Lê Phương (Thanh Hoá), Lương Thế Vinh (Hải Dương), Nguyễn Hữu Phú (Khánh Hoà).

  Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 168 của các tác giả: Nguyễn Văn Lam (Nghệ An), Nguyễn Thị Phượng (Tiền Giang), Trần Lập Công (Hà Nội).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 167 của các tác giả: Lã Thị Hiền (Hà Nội), Đào Thanh Tùng (Thái Bình), Phạm Minh Giang (Thái Bình), Bùi Thị Thảo (Thanh Hoá).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 166 của các tác giả: Lã Đắc Phước (Hải Phòng), Đỗ Minh Tâm (Quảng Ninh), Lê Minh Hải (Vĩnh Phúc), Hậu Cốc Ngang (TP.HCM), Phương Quang Châu Vân (Hà Nội).

 

 

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 165 của các tác giả: Bùi Thị Hường (Hải Dương),Nguyễn Xuân Môn (Kon Tum), Thạch Đà (Cà Mau).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 164 của các tác giả: Dương Đoàn Trọng (Hà Nội), Lê Thị Hồng Thắm (Khánh Hoà), Nguyễn Lương Sơn (TP.HCM), Hoàng Việt Tài (Quảng Ninh)

 
 
 
 
Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 163 của các tác giả: Vũ Xuân Sắc (Hải Phòng), Dương Đức (Bình Thuận), Lê Hoà (Hải Phòng).

 
Trang [1 ,2 ,3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng