Thứ bảy, 20/01/2018,


Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 183 của các tác giả: Đặng Toán (Thái Bình), Nguyễn Hùng Anh (Khánh Hoà), Phạm Khắc Oanh (Hải Dương), Trần Thu Ba (TP.HCM).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 182 của các tác giả: Ninh Đức Hậu (Ninh Bình), Vũ Xuân Hồng (Quảng Ninh), Nguyễn Thế Kỹ (TP.HCM), Trịnh Minh Nguyệt (Hà Nội).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 181 của các tác giả: Lê Thị Hồng Thắm (Khánh Hoà), Trần Tất Trừ (Thanh Hoá), Bùi Thanh Tuấn (Thái Bình), Trần Thị Diên (Phú Thọ).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 180 của các tác giả: Nguyễn Hoài Nhơn (Đồng Nai), Trần Văn Tuyển (Cần Thơ), Lê Văn Cường (Yên Bái), Trịnh Thị Khoẻ (Thanh Hoá).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 179 của các tác giả: Phạm Ngọc Lại (Hà Nội), Vũ Tháp (Quảng Ninh), Phan Thị Mộng Thường (TP.HCM), Nguyễn Duy Vinh (Lâm Đồng), Trần Kế Hoàn (Nam Định).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 178 của các tác giả: Nguyễn Thị Kim Chinh (Sơn La), Vĩnh Tuy (Bình Định), Nguyễn Quỳnh Anh (Ninh Bình), Trần Ngọc Khánh (Nghệ An), Thiên Tâm Nguyễn Thị Trang (Đồng Nai), Trịnh Thị Minh Nguyệt (Hà Nội), Phạm Khắc Uyên (Hải Dương), Tiêu Hồng Phong (Hà Nội).

 
 
 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 177 của các tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương (Vĩnh Phúc), Lê Hoà (Hải Phòng), Vũ Nhang (Hải Phòng), Nguyễn Tấn On (TP.HCM), Võ Thị Mộng Thơ (?), Võ Khoa Châu (khánh Hoà).

 

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 176 của các tác giả: Nguyễn Thị Thuý Ngoan (Hải Phòng), Phương Quang Châu Vân (Hà Nội), Nguyễn Kim Bang (Hưng Yên), Vũ Văn Dân (Bình Định), Trần Vương (Quảng Nam).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 175 của các tác giả: Nguyễn Thị Mai Trâm (Vũng Tàu), Trần Đức Quyền (Hà Nội), Nguyễn Hữu Phú (Khánh Hoà), Nguyễn Tuyển (Vũng Tàu), Nguyễn Trọng Hoà (Vũng Tàu).

 

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 174 của các tác giả: Hương Sơn (Hải Phòng), Trần Thị Thuỷ Cúc (TP. HCM), Trần Văn Cường (Bình Dương), Phạm Thị Mộng Thường (TP. HCM), Vũ Thị Minh Thu (?).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 173 của các tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa (Hoà Bình), Nguyễn Văn Tiến (Hải Phòng), Võ Tấn Qườn (Khánh Hoà), Xuân Hương (Canada).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 172 của các tác giả: Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM), Nguyễn Thị Kim Trang (Germany), Nguyễn Thu Hằng (Vĩnh Long), Hồ Thị Minh (TP.HCM).

 
 
 
 
Trang [1 ,2 ,3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng