Thứ tư, 29/06/2022,


Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 211 của các tác giả: Ninh Đức Hậu (Ninh Bình), Thạch Đà (Cà Mau), Dương Quốc Lập (Quảng Bình), Nguyễn Tấn On (Lâm Đồng).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 210 của các tác giả: Nguyễn Bá Hoà (Quảng Nam), Bùi Thị Thảo (Thanh Hoá), Bùi Xuân Khang (Ninh Bình).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 209 của các tác giả: Nguyễn Hữu Triều (TP.Hồ Chí Minh), Vũ Thị Thê (Hải Dương), Nguyễn Vĩnh Bảo (TP. Hồ chí Minh), Bùi Thanh Tuấn (Thái Bình).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 208 của các tác giả: Trần Tất Trừ (Thanh Hoá), Bùi Văn Nghệ (Quảng Bình), Nguyễn Hữu Phú (Khánh Hoà), Nguyễn Quốc Khánh (Thanh Hoá), Trần Đình Thư (Vũng Tàu).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 207 của các tác giả: Nguyễn Phi Diếu (Vũng Tàu), Trần Thanh Hải (Bình Dương), Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.Hồ Chí Minh), Trần Kế Hoàn (Nam Định).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 206 của các tác giả: Lê Thị Điểm (Quảng Nam), Bùi Thị Minh Loan (Bình Thuận), Nguyễn Văn Song (Hưng Yên), Nguyễn Thanh Minh (TP.HCM).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 205 của các tác giả: Lê Phương (Thanh Hoá), Doãn Văn Bình (Thanh Hoá), Khoa Dao (U.S.A), Huỳnh Phúc Hậu (TP.HCM), Xuân Nghiêm (?), Lê Thị Lan (Thanh Hoá).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 204 của các tác giả: Hà Ngọc Hoàng (Quảng Ninh), AnhVan (U.S.A), Dương Đoàn Trọng (Hà Nội), Đặng Thái Quí (An Giang), Lê Minh Tý (Hà Nội).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 202 của các tác giả: Nguyễn Hùng Anh (Khánh Hoà), Bùi Xuân Tuấn (Hải Phòng), Phạm Ngọc Lại (Hà Nội), Hoàng Việt Tài (Quảng Ninh), Vương Khắc Côn (Hà Nội).

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 202 của các tác giả: Phan Tình (Nghệ An), Nguyễn Hữu Triều (TP.HCM), Phạm Ngọc Dung (Ninh Bình), Phan Văn Hi (TP.HCM).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 201 của các tác giả: Nguyễn Duy Vinh (Lâm Đồng), Nguyễn Đình Vân (Bắc Ninh), Phạm Thị Én (Hải Dương), Nguyễn Xuân Môn (Kon Tum).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 200 của các tác giả: Hoàng Lợi (Ninh Bình), Nguyễn Văn Thơm (Hà Nội), Trần Thanh Hà (Đồng Tháp), Tịnh Bình (Tây Ninh), Lê Thị Hồng Thắm (Khánh Hoà).

 
Trang [1 ,2, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng