Thứ bảy, 18/08/2018,


Chúng em con gái giản đơn

Chỉ ưa ít nhỏ, chẳng cần nhiều to

Giản đơn... nhẹ nhõm tiền đô

Tiền đồng nhiều, nặng, lại lo đếm nhầm 

Sự tình tượng đá cũng cười!
Giáo điều mức ấy ai người còn hơn?
Mãi còn đánh bóng, bôi trơn
Chán tai Quan vẫn không buồn im cho!
 

Ngoái sang... cô bạn giường bên, Vừa nằm xuống... đã sướng rên....ứ  hừ.

Gái Nam Bộ rất hay cười/ Khiến ta mấy bận kêu trời biểu dương/ Hay cười đến lúc... dễ thương/ Thì em xuống giọng cải lương rất mùi
 

Quan tham ngồi ở trên đầu/ Quơ trăm cộng tỷ xỏ sâu dễ dàng/ Trăm trăm ngàn tỷ lọt sàng/ Xuống nia quan sẩy vội vàng về hưu
 

Ngày xưa đèn sách trầm canh
“ Văn ôn võ luyện” thực hành hẳn hoi
Học hành rèn luyện tìm tòi
Lưu trong tâm trí sáng soi sử nhà
 

Cõi đời là cuộc bể dâu
Tôi muốn nặng túi, nỗi sầu đa mang
Tôi tham chức tước, bạc vàng
Tôi thêm dấu nặng tôi càng TỘI to. 

Người dân vất vả lũ lam/ Nhờ ông lo lót ,ông tham vô cùng/ Hòn đất mà biết nói năng / Thì ông địa chính ...ngậm răng trước tòa 

Ngắm sau lưng tưởng là trai/ Đến gần đích thực chẳng sai đàn bà/ Thời trang ăn mặc bây giờ/ Nhố nhăng đủ kiểu ai ngờ được đâu 

Ngày xưa đọc chiếu vua ra/ Cấm quần không đáy người ta kinh hoàng/ Bây giờ theo mốt thời trang/ Cái quần không đáy được mang ra dùng

Bắc thang lên hỏi ông trời/ Vay tiền đánh bạc đổi đời được chăng?

 

Lời ông nói đã biết rồi/ Bài ông cầm đọc có người soạn cho/ Trả lời chất vấn vòng vo/ La Quán Trung* dưới nấm mồ xin thua
Mong ông xuống để bái sư! 

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11, 12 ] Tiếp  Cuối cùng