Thứ ba, 06/06/2023,


Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 177 của các tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương (Vĩnh Phúc), Lê Hoà (Hải Phòng), Vũ Nhang (Hải Phòng), Nguyễn Tấn On (TP.HCM), Võ Thị Mộng Thơ (?), Võ Khoa Châu (khánh Hoà).

 

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 176 của các tác giả: Nguyễn Thị Thuý Ngoan (Hải Phòng), Phương Quang Châu Vân (Hà Nội), Nguyễn Kim Bang (Hưng Yên), Vũ Văn Dân (Bình Định), Trần Vương (Quảng Nam).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 175 của các tác giả: Nguyễn Thị Mai Trâm (Vũng Tàu), Trần Đức Quyền (Hà Nội), Nguyễn Hữu Phú (Khánh Hoà), Nguyễn Tuyển (Vũng Tàu), Nguyễn Trọng Hoà (Vũng Tàu).

 

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 174 của các tác giả: Hương Sơn (Hải Phòng), Trần Thị Thuỷ Cúc (TP. HCM), Trần Văn Cường (Bình Dương), Phạm Thị Mộng Thường (TP. HCM), Vũ Thị Minh Thu (?).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 173 của các tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa (Hoà Bình), Nguyễn Văn Tiến (Hải Phòng), Võ Tấn Qườn (Khánh Hoà), Xuân Hương (Canada).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 172 của các tác giả: Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM), Nguyễn Thị Kim Trang (Germany), Nguyễn Thu Hằng (Vĩnh Long), Hồ Thị Minh (TP.HCM).

 
 
 
 

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 171 của các tác giả: Trần Tuấn Anh (Hà Nội), Nguyễn Thị Minh Thuý (Thanh Hoá), Lê Thị Vân (Thanh Hoá), Trịnh Quang Hùng (Thanh Hoá), Nguyễn Hùng Anh (Khánh Hoà).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 170 của các tác giả: Nguyễn Văn Hưởng (Hải Phòng), Hoàng Thịnh Lâm (Hà Nội), Nguyễn Thị Hồng (Hải Phòng).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 169 của các tác giả: Nguyễn Thị Minh Hồng (TP.HCM), Lê Phương (Thanh Hoá), Lương Thế Vinh (Hải Dương), Nguyễn Hữu Phú (Khánh Hoà).

  Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 168 của các tác giả: Nguyễn Văn Lam (Nghệ An), Nguyễn Thị Phượng (Tiền Giang), Trần Lập Công (Hà Nội).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 167 của các tác giả: Lã Thị Hiền (Hà Nội), Đào Thanh Tùng (Thái Bình), Phạm Minh Giang (Thái Bình), Bùi Thị Thảo (Thanh Hoá).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 166 của các tác giả: Lã Đắc Phước (Hải Phòng), Đỗ Minh Tâm (Quảng Ninh), Lê Minh Hải (Vĩnh Phúc), Hậu Cốc Ngang (TP.HCM), Phương Quang Châu Vân (Hà Nội).

 

 

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5, 6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng