Thứ năm, 30/05/2024,


Năm học mới đã đến rồi…
Trường kia lớp nọ biết ngồi ở đâu ?
“Chỗ ngon”…thì phải chi mầu
Ít ra cũng chịu một chầu “bia ôm”… 

Cúng tết Vu lan năm nay/ Trần gian đốt mã máy bay, nhà tầng/ Xe máy SH, Dai lần/ Hàng toàn loại xin người dân chưa dùng
 

Ai ai cũng muốn cậy trời,
Con khôn vợ đẹp xin trời ban cho...
Ngồi vào “canh bạc” mà lo,
Lạy trời khấn phật thắng to...Đổi đời 

Chúng em con gái giản đơn

Chỉ ưa ít nhỏ, chẳng cần nhiều to

Giản đơn... nhẹ nhõm tiền đô

Tiền đồng nhiều, nặng, lại lo đếm nhầm 

Sự tình tượng đá cũng cười!
Giáo điều mức ấy ai người còn hơn?
Mãi còn đánh bóng, bôi trơn
Chán tai Quan vẫn không buồn im cho!
 

Ngoái sang... cô bạn giường bên, Vừa nằm xuống... đã sướng rên....ứ  hừ.

Gái Nam Bộ rất hay cười/ Khiến ta mấy bận kêu trời biểu dương/ Hay cười đến lúc... dễ thương/ Thì em xuống giọng cải lương rất mùi
 

Quan tham ngồi ở trên đầu/ Quơ trăm cộng tỷ xỏ sâu dễ dàng/ Trăm trăm ngàn tỷ lọt sàng/ Xuống nia quan sẩy vội vàng về hưu
 

Ngày xưa đèn sách trầm canh
“ Văn ôn võ luyện” thực hành hẳn hoi
Học hành rèn luyện tìm tòi
Lưu trong tâm trí sáng soi sử nhà
 

Cõi đời là cuộc bể dâu
Tôi muốn nặng túi, nỗi sầu đa mang
Tôi tham chức tước, bạc vàng
Tôi thêm dấu nặng tôi càng TỘI to. 

Người dân vất vả lũ lam/ Nhờ ông lo lót ,ông tham vô cùng/ Hòn đất mà biết nói năng / Thì ông địa chính ...ngậm răng trước tòa 

Ngắm sau lưng tưởng là trai/ Đến gần đích thực chẳng sai đàn bà/ Thời trang ăn mặc bây giờ/ Nhố nhăng đủ kiểu ai ngờ được đâu 

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12] Tiếp  Cuối cùng