Thứ năm, 18/01/2018,


Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 124 của các tác giả: Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội), Nguyễn Công Viễn (Thái Bình), Nguyễn Hải Anh (Hà Nội), Bùi Viết Diện (Đà Nẵng), Bùi Xuân Tuấn (Hải Phòng), Đậu Phương Thúy (Hà Tĩnh).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 123 của các tác giả: Hoàng Duy Bình (Hải Phòng), Nguyễn Tuấn Tú (Hà Nội), Huỳnh Minh Tâm (Quảng Nam).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 122 của các tác giả: Lê Văn Hảo (Phú Yên), Đặng Thị Ước (Hải Phòng), Lê Hòa (TP.HCM).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 121 của các tác giả: Nguyễn Xuân Môn (Kon Tum), Đặng Toán (Thái Bình), Nguyễn Đức Tùy (Phú Thọ).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 120 của các tác giả: Bùi Xuân Tuấn (Hải Phòng), Thúy Ngân (Bình Thuận), Nguyễn Nguy Anh (Bình Dương), Đào Kim Quy (Hà Nội).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 119 của các tác giả: Nguyễn Văn Kỷ (Bà Rịa - Vũng Tàu), Trúc Thanh Tâm (An Giang), Lê Văn Đức (Quảng Bình), Lam Hồng Thủy (CH Pháp).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 118 của các tác giả: Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM), Nguyễn Thị Yến Thu (Hậu Giang), Bùi Viết Diện (Đà Nẵng), Quách Hùng (Hải Phòng), Dương Thị Hải Bình (Hà Nội).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 117 của các tác giả: Ninh Đức Hậu (Ninh Bình), Nguyễn Trọng Bân (Hải Dương), Nguyễn Xuân Môn (Kon Tum).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 116 của các tác giả: Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng), Nguyễn Trí Hiếu (Hà Nội), Đặng Minh Đức (Hà Nội), Đỗ Lý Giới (Hải Phòng), Bùi Quang Huy (Điện Biên), Huỳnh Minh Tâm (Quảng Nam).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 115 của các tác giả: Phạm Công Phổ (Thanh Hóa), Thúy Ngân (Bình Thuận), Nguyễn Thánh Ngã (Lâm Đồng), Phạm Minh Giắng (Thái Bình), Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 114 của các tác giả: Đào Xuân Ký (Thái Bình), Nguyễn Đức (Bình Định), Đặng Minh Đức (Hà Nội), Dương Đoàn Trọng (Hà Nội), Nguyễn Thị Thùy Linh (Hải Phòng), Nguyễn Công Viễn (Thái Bình), Nguyễn Tấn On (Đà Lạt).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 113 của các tác giả: Quang Huy (Yên Bái), Bùi Hữu Phúc (Quảng Nam), Lê Văn Huy (Hà Tĩnh), Phạm Xuân Hường (Vũng Tàu).

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8, 9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng