Thứ bảy, 18/08/2018,


Ruộng nương, đồ đạc bán dần
Nhà xiêu , vách nát, nợ nần lún sâu
Ai ơi ! Chồng nhậu phát rầu
Gia dình tan nát, nỗi sầu riêng mang 

Ngàn lần cảm tạ đất trời
Sinh ra cái máy giúp người hồi xuân.

 

Ừ... quên mấy lão cho nhanh,
Đừng lo... tao gọi máy dành... riêng tao.

Trò đời lắm chuyện nhiễu nhương
Hơn nhau khéo uốn... là đường tiến thân.

 Rằng shopping thật tuyệt vời
Quan tâm nhau để cho đời đẹp tươi

 

Hôi của cần chấm dứt ngay
Giúp người hoạn nạn không may nên làm

Đi chùa dâng cúng hương hoa
Cớ chi cứ phải xôi, gà, rượu, bia

Sáu là em cấm tiệt anh
Đừng có tơ tưởng loanh quanh em nào
Tức lên tay thớt tay dao
Lia tay nhắm mắt chào mào cúc cu
 

Dân thưa có việc làm sai
Quan trên phán hỏi thế ai làm liều
Dân than “đầy tớ”quan liêu
Đứng trước dân, bệnh nói nhiều… hứa sai 

 Năm trước ông Táo về trời
Nhà ông tấp nập bao người tới lui
Năm nay đến tận ba mươi
Sao mà vắng ngắt chẳng người vào ra

Đi mừng cưới sợ nhất gì?
Xin thưa sợ nhất phong bì kèm theo

Suy ngẫm (Thảo Dân)  (09/12/2013)

Thói đời Quạ mặc áo Công

Đình chùa tượng gỗ ngồi không ăn tiền
Trang [1 ,2 ,3 ,4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng