Thứ hai, 26/02/2024,


Lời thơ mộc mạc chân thành,
Nỗi đau nhân thế hám danh hợm đời!

Ai ơi, ra ngõ mà trông
Nhà công đã hóa "nhà ông" mất rồi!
Có em trời đất cũng vui
Còn anh - đau khổ phải lùi xa xăm
Vòng tay siết chặt tháng năm
Cùng em ngắm ánh trăng rằm mùa thu 

Ngốc...? (Thảo Dân)  (04/10/2014)

Tình yêu cay đắng ai ngờ
Cháy nhà lộ mặt… Chuột vô chốn nào? 

 Mua bằng cao học bằng tiền
Đó là chống trượt ở miền quê choa.

Thua Voi chẳng xấu mặt nào!
Xếp sau Nhật Bản... tự hào lắm thay!
Bao năm mới có một ngày...
U mười chín... nở mặt mày Việt Nam!

Tưởng con đi học Cô, Thầy
Ai ngờ chúng nó trổ tài…  “love - you”.

"Hà Nội không vội được đâu!",
Khinh tiền, trọng nghĩa... lần đầu nghe chưa?


Từ Ông chuyển đổi làm "Thằng",
Xã hội công bằng thì chẳng trách ai...!

Bệnh nhân chỉ biết kêu trời
Móc hầu bao trả, ai người biết cho?

Người khôn đa cấp thì giầu 
Kẻ dại đa cấp mất đầu như chơi

Tuổi đà nay đã cao niên
Vờ yêu…mai  có… thỏa niềm ước mơ…

Trang [1 ,2 ,3 ,4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng