Thứ sáu, 22/06/2018,


Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 119 của các tác giả: Nguyễn Văn Kỷ (Bà Rịa - Vũng Tàu), Trúc Thanh Tâm (An Giang), Lê Văn Đức (Quảng Bình), Lam Hồng Thủy (CH Pháp).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 118 của các tác giả: Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM), Nguyễn Thị Yến Thu (Hậu Giang), Bùi Viết Diện (Đà Nẵng), Quách Hùng (Hải Phòng), Dương Thị Hải Bình (Hà Nội).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 117 của các tác giả: Ninh Đức Hậu (Ninh Bình), Nguyễn Trọng Bân (Hải Dương), Nguyễn Xuân Môn (Kon Tum).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 116 của các tác giả: Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng), Nguyễn Trí Hiếu (Hà Nội), Đặng Minh Đức (Hà Nội), Đỗ Lý Giới (Hải Phòng), Bùi Quang Huy (Điện Biên), Huỳnh Minh Tâm (Quảng Nam).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 115 của các tác giả: Phạm Công Phổ (Thanh Hóa), Thúy Ngân (Bình Thuận), Nguyễn Thánh Ngã (Lâm Đồng), Phạm Minh Giắng (Thái Bình), Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 114 của các tác giả: Đào Xuân Ký (Thái Bình), Nguyễn Đức (Bình Định), Đặng Minh Đức (Hà Nội), Dương Đoàn Trọng (Hà Nội), Nguyễn Thị Thùy Linh (Hải Phòng), Nguyễn Công Viễn (Thái Bình), Nguyễn Tấn On (Đà Lạt).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 113 của các tác giả: Quang Huy (Yên Bái), Bùi Hữu Phúc (Quảng Nam), Lê Văn Huy (Hà Tĩnh), Phạm Xuân Hường (Vũng Tàu).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 112 của các tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh (Hải Phòng), Xuân Thấn (Nam Định), Dương Thị Hải Bình (Hà Nội), Trần Vương (Quảng Nam), Trần Huy Minh Phương (TP Hồ Chí Minh)

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 111 của các tác giả: Trần Đình Thư (Vũng Tàu), Phạm Khắc Oanh (Hải Dương), Ngô Thị Ngọc Thấm (Phú Yên), Mai Sông Tiền (Vĩnh Long), Thúy Ngân (Bình Thuận).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 110 của các tác giả:  Vương Văn Kiểm (Nam Định), Phạm Thị Én (Hải Dương), Lê Văn Cường (Yên Bái), Phạm Minh Trâm (Thái Bình).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 109 của các tác giả: Vũ Xuân sắc (Hải Phòng), Nguyễn Thị Huyền Thanh (Long An), Nguyễ Đình Bình (Đắk Lắk), Hoàng Đình Hồng (Bắc Ninh), Nguyễn Thị Thuần (Hưng Yên).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 108 của các tác giả: Nguyễn Văn Hùng (Hà Nội), Trần Văn Minh (Hải Dương), Trần Vương (Quảng Nam), Đặng Lưu San (Hà Nội).

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9, 10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng