Chủ nhật, 31/07/2016,


 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 32 của các tác giả: Thi Trà (Quảng Ninh), Lại Quang Phục (Nam Định), Nguyễn Thường Kham (Bình Định).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát  "Tổ quốc và Đạo pháp" số 31 của các tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi), Đào Mạnh Long (Hải Phòng) và Nguyễn Bá Hòa (Đà Nẵng).

  Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 30 của các tác giả: Lê Văn Đức (Quảng Bình), Phạm Minh Giắng (Thái Bình), Tân Linh (?), Nguyễn Thị Phụng (Vũng Tàu).)

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát Tổ quốc và Đạo pháp số 29 của các tác giả: Thi Trà (Quảng Ninh), Lê Đức Nhận (Vũng Tàu), Nguyễn Văn Bổng (Nam Đinh).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát Tổ quốc và Đạo pháp số 28 của các tác giả: Trịnh Bình An (Hải Phòng), Vũ Xuân Hồng (Quảng Ninh), Trần Đình Thư (Vũng Tầu).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 27 của các tác giả: Hồng Đức (Hà Nội), Trần Duy Hạnh (?), Nguyễn Thị Tác (Thanh Hóa).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 26 của các tác giả: Lại Quang Phục (Nam Định), Tố Uyên (Phú Yên), Thạch Đà (Cà Mau), Hương Sơn (Hải Phòng), Ngưng Thu (Bình Thuận).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 25 của các tác giả: Hà Thúc Quả (Hải Phòng), Nguyễn Đức Tuấn Đạt (TPHCM).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 24 của các tác giả: Đào Quốc Thế (Thái Bình), Vương Văn Kiểm (Nam Định), Phạm Trung Tín (An Giang), Hàn Tương Thi (Hải Dương).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 23 của các tác giả: Nguyễn Tấn On (Đà Lạt), Trần Việt Thắng (TPHCM), Phạm Minh Giắng (Thái Bình), Trần Thị Kim Cúc (Hải Phòng).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 22 của các tác giả: Nguyễn Văn Bổng (Nam Đinh), Hải Ba (Nam Định), Nguyễn Ngọc Hoài (Nam Định).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 21 của các tác giả: Phan Thị Thanh Minh (Hà Nội), Nguyễn Xuân Nghiêm (Hải Dương), Chu Văn Keng (CHLB Đức), Nguyễn Đức Tuấn Đạt (TPHCM).

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12] Tiếp  Cuối cùng