Thứ năm, 18/01/2018,


Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" của các tác giả Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng), Nguyễn Thanh Tuyên (Hải Phòng), Nguyễn Hồng Thuận (Lâm Đồng).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" của các tác giả: Trần Hữu Tâm (Quảng Nam), Dương Đoàn Trọng (Hà Nội), Ninh Đức Hậu (Ninh Bình).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 74 của các tác giả: Tú Rớt (Bà Rịa - Vũng Tàu), Dương Đoàn Trọng (Hà Nội), Lưu Lãng Khách (TPHCM),

Lucbat trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 73 của các tác giả Đào Phụng (Thanh Hoá), Lê Trung Cường (Hải Phòng), Nguyễn Ngọc Mởn (TP.HCM).


Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 72 của các tác giả: Phạm Ngọc Phước (Nam Định), Nguyễn Văn Kỷ (Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Chính Nghĩa (Hòa Bình).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 71 của các tác giả: Cao Văn Thịnh (?), Nguyễn Đức (Bình Định), Phạm Khắc Uyên (Hải Dương), Thuong Kham (?),  Nguyễn Văn Huế (Bắc Giang).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đâọ pháp" số 70 của các tác giả: Cao Trần Nguyên (Quảng Ninh), Nguyễn Hồng Văn (Hải Phòng), Phạm Minh Giắng (Thái Bình), Nguyễn Ngọc Đạt (Nam Định), Đồng Thị Chúc (Hà Nội).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ "Tổ quốc và Đạo pháp" số 69 của các tác giả: Lê Hòa (Lâm Đồng), Lê Việt Hùng (Bắc Ninh), Phạm Minh Giắng (Thái Bình), Trần Đức Cưu (Bình Dương), Hà Bình Minh (Lâm Đồng).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 68 của các tác giả Bùi Xuân Hỷ (Ninh Bình), Lê Việt Hùng (?), Đỗ Văn Dinh (Lào Cai).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 67 của các tác giả Nguyễn Trọng Liên (Thanh Hóa), Dương Đoàn Trọng (Hà Nội), Huy Trụ (Thanh Hóa).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 66 của các tác giả Phan Thành Minh (Lâm Đồng), Duyên An (Tiền Giang), Thiền Lạc (Quảng Bình).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 65 của các tác giả Lưu Thế Quyền (Vĩnh Phúc), Nguyễn Hồng Văn (Hải Phòng), Nguyễn Minh Khiêm (Thanh Hóa).

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12] Tiếp  Cuối cùng