Thứ năm, 30/06/2022,


Lucbat.com trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 93 của các tác giả: Trần Thanh Dũng (Sóc Trăng), Tác giả Đỗ Minh Tâm (Quảng Ninh), Đinh Thị Hường (Hà Nội), Nguyễn Văn Thưởng (TP.HCM), Nguyễn Tiến Bình (Hà Nội).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp' số 92 của các tác giả: Trịnh Viết Toại (Hải Phòng), Kim Cúc (Hà Nội), Nguyễn An (Quảng Ninh), Nhật Quang (TP.HCM), Nguyễn Thái Việt (Hà Nội).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 91 của các tác giả: Nguyễn Minh Hồng (Hà Nội), Bùi Hữu Phúc (Quảng Nam), Lưu Tuyết Minh (Hưng Yên), Lưu Thế Quyền (Vĩnh Phúc).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 90 của các tác giả: Nguyễn Thái Việt (Hà Nội), Lam Bình (Hà Nội), Hoàng Ngọc Lan (Quảng Ngãi), Thuý Nguyễn (Hà Nội).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 89 của các tác giả: Phạm Trung Dũng (Hà Nội), Dương Phượng Toại (Quảng Ninh), Lưu Thế Quyền (Vĩnh Phúc), Phạm Công Phổ (Thanh Hoá).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 88 của các tác giả: Đặng Minh Đức (Hà Nội), Đào Quốc Thế (Hà Nội), Phan Tấn Phát (Cần Thơ), Nghiêm Quang Thuỳ (Vĩnh Phúc), Cao Văn Thịnh (Hải Phòng)

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và đạo pháp" của các tác giả: Lâm Thị Hiền (Nam Định), Nguyễn Chín (TP.HCM), Lưu Thế Quyền (Vĩnh Phúc), Nguyễn Đình Chiến (Ninh Bình).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 86 của các tác giả Huy Trụ (Thanh Hoá), Dương Đoàn Trọng (Hà Nội), Dương Văn Thạo (Bắc Giang), Thạch Đà (Cà Mau), Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội), Nguyễn Xuân Đài (Hải Phòng).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 85 của các tác giả Nguyễn Minh Ngọc Hà (Bình Dương), Đinh Y Văn (Hà Nội), Nguyễn Ngọc Trìu (Yên Bái) và Vũ Xuân Hồng (Quảng Ninh)

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 84 của các tác giả Lam Bình (Hà Nội), Lưu Thế Quyền (Vĩnh Phúc), Trần Hoàn (Nam Định), Cao Văn Thịnh (Hải Phòng).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 83 của các tác giả: Đặng Thị Ước (Hải Phòng), Phan Trọng Hào (Hà Nội), Dương Ngọc Phương (Hưng Yên).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc thi sáng tác thơ "Tổ quốc và Đạo pháp" của các tác giả: Quách Hùng (Hải Phòng), Đỗ Đa Sỹ (Hà Nội), Lâm Quỳnh (Nam Định), Thanh Trắc Nguyễn Văn (TP.HCM).

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12] Tiếp  Cuối cùng