Thứ ba, 28/06/2016,


 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 26 của các tác giả: Lại Quang Phục (Nam Định), Tố Uyên (Phú Yên), Thạch Đà (Cà Mau), Hương Sơn (Hải Phòng), Ngưng Thu (Bình Thuận).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 25 của các tác giả: Hà Thúc Quả (Hải Phòng), Nguyễn Đức Tuấn Đạt (TPHCM).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 24 của các tác giả: Đào Quốc Thế (Thái Bình), Vương Văn Kiểm (Nam Định), Phạm Trung Tín (An Giang), Hàn Tương Thi (Hải Dương).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 23 của các tác giả: Nguyễn Tấn On (Đà Lạt), Trần Việt Thắng (TPHCM), Phạm Minh Giắng (Thái Bình), Trần Thị Kim Cúc (Hải Phòng).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 22 của các tác giả: Nguyễn Văn Bổng (Nam Đinh), Hải Ba (Nam Định), Nguyễn Ngọc Hoài (Nam Định).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 21 của các tác giả: Phan Thị Thanh Minh (Hà Nội), Nguyễn Xuân Nghiêm (Hải Dương), Chu Văn Keng (CHLB Đức), Nguyễn Đức Tuấn Đạt (TPHCM).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 20 của các tác giả: Nguyễn Thị Tác (Thanh Hóa), Lê Thị Kim Hương (TP HCM), Đỗ Trọng Kim (?), Lê Thị Hường (Thanh Hóa), Nguyễn Đức Tuấn Đạt (TP HCM).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 19 của các tác giả: Hoa Tím (Cà Mau), Dương Kháng Chiến (?).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 18 của các tác giả: Hoàng Hoa Hùng (Thanh Hóa), Võ Khoa Châu (Khánh Hòa), Trần Mỹ (Vũng Tàu).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 17 của các tác giả: Trần Quang Hiển (Ninh Bình), Huy Phách (Bắc Ninh), Ngô Nguyễn (Hà Nội).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 16 của các tác giả: Nguyễn Quang Du (Thái Bình), Huy Hẹn (Hải Phòng).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát “Tổ quốc và Đạo pháp" số 15 của các tác giả: Nguyễn Thị Thúy Ngoan (Hải Phòng), Phạm Trọng Thanh (Nam Định).

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12] Tiếp  Cuối cùng