Thứ năm, 24/04/2014,


Chùm thơ lục bát dự thi số 46 với sự tham gia của các tác giả Trầm Thanh Tuấn (Trà Vinh), Nguyễn Quang Nguyên (Hà Nội), Lại Thế Tuệ (Bỉm Sơn), Hoàng Văn Dân (Đồng Nai) và tác giả Phạm Văn Tự (Hà Giang).

 Tuần 32 – Năm 2011, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa 4 câu đầu trong bài thơ TÌM VỀ (có sửa 1 chữ) của tác giả  Mai Hương

Chùm thơ lục bát dự thi số 45 có sự tham gia của các tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn (TP Hồ Chí Minh), Trần Hoàng Vy (Tây Ninh), Tạ Thị Thúy Loan (TP Hồ Chí Minh), Hoàng Thị Tuế (Lâm Đồng), Bùi Ngọc Pho (Hà Nội)

Chùm thơ lục bát dự thi số 44 với sự tham gia của các tác giả  Hoàng Duy Bình (Hải Phòng), Lê Đình Tiến (Hưng Yên), Đỗ Văn Chính (Hà Nội) và tác giả Ngô Xuân Thanh (Nam Định).

Chùm thơ lục bát dự thi số 43 có sự tham gia của các tác giả: Phạm Ánh Sao (Hải Dương), Hoài Khánh, Đặng Đình Nguyễn (Quảng Ninh), Nguyễn Thị Bốn, Hoàng Thanh Tâm (Hải Phòng)

Chùm thơ lục bát dự thi số 42 với sự tham gia của các tác giả Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang) , Nguyễn Thanh Mừng (Bình Định), Nguyễn Thị Minh Hồng (Hà Nội), Đoàn Tú Khang (Nha Trang) và tác giả Từ Ngọc Hương Lan (Khánh Hòa).

Chùm thơ lucbat dự thi số 41 có sự tham gia của các tác giả: Từ Đức Khoát, Nguyễn Thị Đằng, Lê Đình Tiến, Phạm Thị Mỹ Yến, Nguyễn Văn Thái


Tuần 31 – Năm 2011, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa 4 câu trong bài thơ ĐÊM VẮNG của tác giả  Nguyễn Phương Liên

Chùm thơ lục bát dự thi số 40 với sự tham gia của tác giả Nguyễn Văn Tuân (TP.Hồ Chí Minh) và các tác giả Nguyễn Công Canh, Trần Quang Liên, Nguyễn Văn Ban, Lương Mai Hồng, Đặng Xuân Tự, Nguyễn Văn Hào, Đặng văn Sửu (Hà Nội).

 

Chùm thơ lục bát dự thi số 39 có sự tham gia của các tác giả: Nguyễn Minh Quang (Bình Định), Đinh Tùy Thanh (Phú Yên), Kiều Công Luận (Lâm Đồng), Vũ Đình Mai (Hải Phòng)

Chùm thơ lục bát dự thi số 38 với sự tham gia của tác giả Thái Tràng (Tiền Giang), Dương Văn Ký (Thái Nguyên) và các tác giả Đặng Hán Thành, Bùi Thị Liêm, Phạm Thị Dần (Hà Nội).

 

Chùm thơ lục bát dự thi số 37 có sự tham gia của các tác giả: Thương Giang (KIEV), Nguyễn Đình Xuân (Hà Nội), Nguyễn Thanh Mừng (Bình Định), Nguyễn Tấn On (Đà Lạt)

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12] Tiếp  Cuối cùng