Chủ nhật, 04/12/2016,


 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 45 của các tác giả: Đoàn Văn Thanh (?), Lê Ngũ Nam Phong (Tiền Giang), Nguyễn Hiền Mai (Vũng Tầu), Nguyễn Duy Chinh (Thanh Hóa), Lê Đình Tiến (Hưng Yên).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 44 của các tác giả: Vũ Tuấn Anh (Hà Nội), Nguyễn Minh Tuấn (Hà Nội), Đào Thị Nghi Dung (Thái Bình).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 43 của các tác giả: Hoàng Thị Ngọc Hồi (Hà Nội), Nguyễn Thị Long (Lai Châu),  Vũ Nhang (Hải Phòng).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 42 của các tác giả: Thanh Phương (Lai Châu); Nguyễn Huy Chung (Thái Bình); Phùng Thị Như Hà (Bình Thuận).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 41 của các tác giả: Phạm Minh Trâm (Thái Bình), Nguyễn Văn Nghi (Thái Bình), Vũ Xuân Thao (Vĩnh Phúc).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" của các tác giả Minh Trí (Hải Phòng), Ngô Thái (Phú Thọ).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 39 của các tác giả: Nguyễn Bá Hòa (Quảng Nam), Nguyễn Văn Huế (Bắc Giang).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 38 của các tác giả Trầm Thiên Thu (TP.HCM), Lại Quang Phục (Nam Định).

 Lucbat.vn xin trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 37 của các tác giả: Lương Thế Phiệt (Hải Phòng) và Vương Văn Kiểm (Nam Định).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 36 của các tác giả: Đỗ Bá Cung (Hải Phòng), Thạch Đà (Cà Mau), Phạm Đinh Nhân (Hà Nội).

 Lucbat. vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 35 của các tác giả: Ninh Đức Hậu (Ninh Bình), Phạm Công Phổ (Thanh Hóa).

 Lucbat. vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 34 của các tác giả: Đặng Toán (Thái Bình), La Trung (Quảng Nam), Lê Ngũ Nam Phong (?)

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12] Tiếp  Cuối cùng