Thứ bảy, 23/09/2017,


Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 67 của các tác giả Nguyễn Trọng Liên (Thanh Hóa), Dương Đoàn Trọng (Hà Nội), Huy Trụ (Thanh Hóa).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 66 của các tác giả Phan Thành Minh (Lâm Đồng), Duyên An (Tiền Giang), Thiền Lạc (Quảng Bình).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 65 của các tác giả Lưu Thế Quyền (Vĩnh Phúc), Nguyễn Hồng Văn (Hải Phòng), Nguyễn Minh Khiêm (Thanh Hóa).

lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 64 của các tác giả: Nguyễn Ngọc Hoài (Nam Định), Quách Hùng (Hải Phòng), Bình Thanh (Nam Định), Phạm Minh Giắng (Thái Bình).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 63 của các tác giả: Vương Hồng Trường (Hà Nội), Quách Hùng (Hải Phòng), Vương Văn Kiểm (Nam Định).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 62 của các tác giả Lê Hòa, Hạnh Phương

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 61 của các tác giả Lại Quang Phục (Nam Định), Anh Thụy (Sóc Trăng), Đỗ Bá Cung (Hải Phòng).

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 60 của các tác giả: Nguyễn Hồng Văn (Hải Phòng), Trần Đình Nhân (Đắc Lắc)

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 59 của các tác giả: Cốc Ngang Nguyễn Hậu (TP Hồ Chí Minh), Hồ Thanh Ngân (Cà Mau), Nguyễn Minh Tuấn (Hà Nội).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 58 của các tác giả: Bình Thanh (Nam Định), Thiền Lạc (Quảng Bình), Phạm Minh Trâm (Thái Bình).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục bát "Tổ quốc và Đạo pháp" của các tác giả: Nguyễn Phi Diếu (Vũng Tàu), Nguyễn Trọng Đồng (Đắc Lắc), Hồ Thanh Ngân (Cà Mau).

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ quốc và Đạo pháp" số 56 của các tác giả Phạm Minh Giắng (Thái Bình), Đỗ minh Tâm (Quảng Yên), Duyên An (Tiền Giang), Bình Thanh (Nam Định).

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12] Tiếp  Cuối cùng