Thứ hai, 27/05/2024, Hơn thiệt đếm đong đã mòn gót chợ
Chiều đổ mưa hoang phí trọn cơ đồ.

 Ới Giàng
Trời thì cao
Cái núi thì cao
Cái suối thì dài
Cái nương lại rộng

 Chiều úp mặt lên phiên chợ tết
Về đâu thơm hương nếp lũ tò he

 Có những lúc tình bỗng òa phiên khúc
Nốt trầm loang ngơ ngác khép vu vơ

Đêm ở Huế nồng trầm hương lăng tẩm
Bất chợt dồn vó ngựa mấy trăm năm 

 Thương quê ngày rét đậm
Gió bấc ngược đường thưa

Những ký tự vô hồn
Rơi vào mắt đêm. Trống rỗng…

 

Khoả đại dương tìm vành trăng khuyết
Dốc thiêng em bủa sóng thần 

 Dòng tin nhắn ngập ngừng bối rối
Trong trẻo ơi sắc lụa có còn tươi

 Đã cách một trời mây trắng bay
Chiều hoang thất lạc nửa vòng tay

 Ngủ đi anh em hát ru đây
 Mười ngón say... tình em đong đầy

Không thể gọi đêm dài thêm
Ta mang những khát khao với nhiệm màu phủ dụ 

 Thả mình vào tĩnh lặng đêm
Lại thấy thời gian gõ nhịp

 Em như trăng chín treo cành mộng
Tôi hóa ngu ngơ dọc đêm nồng

 Mình em ngồi bứt lá,
Yêu, không, yêu, không... yêu.

 Đêm đồng lõa khát khao muôn thuở
Em không về hóa đá thơ anh?

Trang [1, 2 ]