Thứ bảy, 30/09/2023,

Đâu biết (Lê Minh Dung) (13/06/2014)

  Đâu Biết


Em giấu biệt suy tư vào góc khuất,
Che niềm đau khuất biệt phía vàng thu
Ta lữ khách sờn vai chân đất
Chìa vai thương chia nửa gánh ưu tư


Mặc nhân thế miệng - bia đẽo gọt
Dẫu hùm thiêng sa lưới mé hồ mơ
Hơn thiệt đếm đong đã mòn gót chợ
Chiều đổ mưa hoang phí trọn cơ đồ


LMD

Chia sẻ:                  
Các bài khác: