Thứ ba, 16/08/2022,

Thiên hà trắng (Lê Minh Dung) (03/10/2013)

 

 

 

Những ký tự vô hồn
Rơi vào mắt đêm
Trống rỗng…
Ngoài kia
Cây đang mùa trút lá
Thời gian
Lang thang
Có một ngôi sao mắc nợ ái ân
Lãng đãng trôi
Vô định
Ngôi sao mơ về một thiên hà trắng
Tình yêu hoang chồi…


LMD

Chia sẻ:                  
Các bài khác: