Thứ ba, 16/08/2022,

Đêm ở Huế (Lê Minh Dung) (20/11/2013)

 

Đêm ở Huế mà sao không gặp Huế?
Phút đắng lòng nghe dội sóng Hương Giang?
Thôi đành gọi niềm xưa về ủ mộng
Biết tim còn trống trận nữa hay không!...


Đêm ở Huế nhớ về xưa rất Huế
Thương Trường Tiền mấy nhịp tím bờ vai
Thềm Đại Nội bụi phủ mờ kỷ niệm
Rưng rưng chiều giăng khói ngút Đông Ba


Đêm ở Huế nồng trầm hương lăng tẩm
Bất chợt dồn vó ngựa mấy trăm năm
Bất chợt dựng long bào áo mão...
Máu xương nào xây ngôi vị quân Vương?


Lê Minh Dung

Chia sẻ:                  
Các bài khác: