Thứ hai, 17/06/2024,

Nguyện Cầu (Lê Minh Dung) (13/06/2014)

 

 NGUYỆN CẦU
( Phút ngẫu hứng cùng đàn đá)


Ới Giàng
Trời thì cao
Cái núi thì cao
Cái suối thì dài
Cái nương lại rộng


Ới Giàng
Buôn làng ta
Ơn Giàng
Buôn làng ta
Nguyện cầu...


Cầu cho núi
Mưa thuận gió hoà
Cầu cho đất
Hoa thơm trái ngọt
Cầu cho suối
Nước trong, nước ngọt
Dân làng ta no lòng


Ới người
Người ơi
Hãy yêu nhau
Hãy thương nhau
Trọn đời này
Xin đừng dối lòng nhau
Xin đừng chia lìa nhau...


Ới người
Người ơi
Xin đừng gây oán hờn
Xin đừng cho máu rơi
Nhân loại ta đồng lòng
Cầu cho trái đất xanh hơn
Cầu cho thế giới hoà bình


Ới Giàng!
Ới Người!
...


LMD

Chia sẻ:                  
Các bài khác: