Thứ ba, 16/08/2022,

Trách (29/09/2013)


Trách


Đã cách một trời mây trắng bay
Chiều hoang thất lạc nửa vòng tay
Chuông đổ vườn thu run sắc lá
Sao còn xui nắng chuốc mùa say?


LMD

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: