Thứ hai, 27/05/2024,


Thông báo Hội nghị BCH Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 2, khoá IX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) (25/09/2015) 

       Tại Hà Nội, trong các ngày 21, 25 tháng 8 và 21 tháng 9 năm 2015, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khoá IX) đã tiến hành Hội nghị toàn thể lần thứ 2. Nội dung trọng tâm của Hội nghị là triển khai toàn diện thực hiện Nghị quyết Đại hội Nhà văn Việt Nam khoá IX, khởi động mạnh mẽ nhiệm kỳ mới.Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khoá IX (Ảnh internet)

 

   1. Hội nghị tập trung xây dựng Chương trình hoạt động của Ban chấp hành, trong 5 năm (2015-2020) với nhiệm vụ trọng yếu là đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tác, nghiên cứu, lý luận phê bình, quảng bá tác phẩm và giao lưu, hội nhập với khu vực và quốc tế; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện.
  2. Thông qua Quy chế làm việc của Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá IX.
  3. Phân công công tác và trách nhiệm các uỷ viên Ban chấp hành.

 

            Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội
     - Phụ trách chung, phụ trách khối các cơ quan cấp 2 của Hội, Trưởng ban đối ngoại. Phụ trách theo dõi tình hình hoạt động của các Liên chi Hội: Miền Đông Nam Bộ, Miền Tây Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh.


            Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó chủ tịch Hội

      - Trưởng ban Sáng tác, Giám đốc Trung tâm dịch thuật, Phó trưởng ban đối ngoại, theo dõi hoạt động của các Hội đồng chuyên môn, theo dõi tình hình hoạt động Liên chi Hội Nhà văn Việt Nam: các tỉnh phía Bắc.


          Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó chủ tịch Hội

       - Trưởng ban Tổ chức - Hội viên, theo dõi hoạt động của các Ban công tác, Tổng biên tập Website Hội Nhà văn Việt Nam, theo dõi hoạt động của Liên chi hội nhà văn Việt Nam: Khối các cơ quan Trung ương.


          Nhà văn Nguyễn Trí Huân, Phó chủ tịch Hội

      - Tổng biên tập tạp chí Nhà văn và Tác phẩm, phụ trách công tác công sản của Hội, theo dõi tình hình hoạt động của Liên chi hội nhà văn Việt Nam: các tỉnh Nam Miền Trung- Tây Nguyên.

        Nhà văn Khuất Quang Thuỵ, Uỷ viên Ban chấp hành
     - Trưởng ban Kiểm tra của Hội, Tổng biên tập Tuần báo Văn nghệ, theo dõi tình hình hoạt động của Liên chi hội nhà văn Việt Nam: Bắc Miền Trung.


      
Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Uỷ viên Ban chấp hành

      - Trưởng ban Nhà văn trẻ, theo dõi tình hình hoạt động của Liên chi hội nhà văn Việt Nam: Khối Quốc phòng, Công an.


      4. Kiện toàn tổ chức bộ máy và đổi mới phương thức hoạt động của các Hội đồng chuyên môn và các Ban công tác. Theo đó, số lượng của các Hội đồng chuyên môn là 7 thành viên, với nhiệm kỳ 2 năm. Số lượng các thành viên Ban Công tác là 9 thành viên, nhiệm kỳ 2 năm. Việc rút ngắn số lượng và nhiệm kỳ các cơ quan trên nhằm mục đích nêu cao trách nhiệm, tăng khả năng bao quát tình hình, năng động hoá các hoạt động nghề nghiệp, làm tốt chức năng tư vấn cho Ban chấp hành. Danh sách các Hội đồng chuyên môn và các Ban công tác cụ thể như sau:

      I HỘI ĐỒNG VĂN XUÔI

     1 CHU LAI -Chủ tịch
     2 PHẠM HOA -Phó chủ tịch
     3 VÕ THỊ XUÂN HÀ -Uỷ viên
     4 TRẦM H¬ƯƠNG- Uỷ viên
     5 TRẦN THUỲ MAI- Uỷ  viên
     6 NGUYỄN HUY THIỆP Uỷ  viên
     7 NGUYỄN NGỌC T¬Ư  Uỷ viên


      II HỘI ĐỒNG THƠ

     1 THANH THẢO - Chủ tịch
     2 Y PHƯƠNG - Phó chủ tịch
     3 NGUYỄN VIỆT CHIẾN - Uỷ  viên
     4 MAI QUỲNH NAM - Uỷ   viên
     5 NGUYỄN ĐỨC MẬU - Uỷ  viên
     6 TRẦN CHẤN UY - Uỷ  viên
     7 NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH - Uỷ   viên


     III HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

     1 PHAN TRỌNG THƯỞNG - Chủ tịch
     2 NGUYỄN VĂN DÂN - Phó chủ tịch
     3 TRẦN THỊ VIỆT TRUNG - Uỷ viên
     4 TR¬ƯƠNG ĐĂNG DUNG - Uỷ viên
     5 PHẠM KHẢI - Uỷ viên
     6 TRẦN BẢO HƯNG -  Uỷ viên
     7 TÔ HOÀNG - Uỷ viên


     IV HỘI ĐỒNG VĂN HỌC DỊCH

     1 HÀ PHẠM PHÚ - Chủ tịch
     2 HỒNG DIỆU - Phó chủ tịch
     3 TRẦN HUYỀN SÂM - Uỷ   viên
     4 ĐÀO MINH HIỆP - Uỷ   viên
     5 TẠ MINH CHÂU - Uỷ   viên
     6 LÃ THANH TÙNG - Uỷ   viên
     7 NGUYỄN VŨ HƯNG - Uỷ viên


     V BAN CÔNG TÁC NHÀ VĂN TRẺ

     1 NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG - Trưởng ban
     2 NGUYỄN XUÂN THUỶ - Phó trưởng ban
     3 NGUYỄN THỊ PHONG ĐIỆP - Phó trưởng ban
     4 NGUYỄN QUANG HƯNG - Uỷ viên
     5 THUỴ ANH - Uỷ viên
     6 LÊ MINH NHỰT - Uỷ viên
     7 NIÊ THANH MAI - Uỷ viên
     8 TRƯƠNG ANH QUỐC - Uỷ viên
     9 HOẢ DIỆU THUÝ - Uỷ viên


     VI BAN CÔNG TÁC VĂN HỌC CHUYÊN ĐỀ

     1 ĐÀO THẮNG - Trưởng ban
     2 NGUYỄN TRÁC - Phó trưởng ban
     3 CHU THỊ THƠM - Phó trưởng ban
     4 MAI NAM THẮNG - Uỷ  viên
     5 NGUYỄN HƯNG HẢI - Uỷ  viên
     6 PHÙNG THIÊN TÂN - Uỷ   viên
     7 KIM BA - Uỷ  viên
     8 HỮU NHÂN - Uỷ  viên
     9 LÊ TUẤN LỘC  - Uỷ viên


     VII BAN CÔNG TÁC VĂN HỌC THIẾU NHI

     1 TRẦN ĐỨC TIẾN - Trưởng ban
     2 LÊ PHƯƠNG LIÊN - Phó trưởng ban
     3 NGUYỄN ĐỨC QUANG - Phó trưởng ban
     4 PHẠM ĐÌNH ÂN - Uỷ  viên
     5 TRẦN QUỐC TOÀN - Uỷ   viên
     6 CAO XUÂN SƠN - Uỷ   viên
     7 THANH QUẾ - Uỷ  viên
     8 HOÀI KHÁNH - Uỷ   viên
     9 ĐẶNG HẤN - Uỷ viên


    
VIII BAN CÔNG TÁC NHÀ VĂN NỮ

     1 TRẦN THỊ TRƯỜNG - Trưởng ban
     2 THÀNH ĐỨC TRINH BẢO - Phó trưởng ban
     3 NGUYỄN THỊ MAI - Phó trưởng ban
     4 ĐỖ BÍCH THUÝ - Uỷ viên
     5 ĐỖ THỊ TẤC - Uỷ  viên
     6 TRẦN KIM ANH - Uỷ  viên
     7 TRẦN THỊ THẮNG - Uỷ  viên
     8 VIÊN LAN ANH - Uỷ  viên
     9 LÊ THANH MY - Uỷ  viên

     5. Quyết định tổ chức Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX vào Quý III năm 2016.
     6. Thành lập Hội đồng cơ sở xét giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước do nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội làm Chủ tịch Hội đồng.
     7. Quyết định tổ chức Hội nghị Tổng kết 30 năm văn học đổi mới vào quý II năm 2016.
     8. Quyết định một số vấn đề tổ chức và cán bộ các cơ quan cấp 2 của Hội.


                                                                                      
 Hà Nội, ngày 21-10-2015
                                                                                          T/M BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                 CHỦ TỊCH
                                                                                        Nhà thơ HỮU THỈNH
                                                                                                   (đã ký)

                                                                                            (Nguồn vanvn.net)
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: