Thứ tư, 27/09/2023,


Thông báo mới của Hội Nhà văn Hà Nội về 2 cuộc tọa đàm trong tháng 12/2012 (06/12/2012) 
Theo thông tin mới nhất mà lucbat.vn vừa nhận được, do Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội gửi qua email cho biết: Trong tháng 12/2012 Hội Nhà văn Hà Nội (HNVHN) dự định tổ chức hai cuộc tọa đàm về hai nội dung sau.
1. Tọa đàm về nhà văn Hoàng Công Khanh (1922-2010) nhân 90 năm sinh của ông. Nhà văn Hoàng Công Khanh quê gốc Hải Phòng nhưng sống phần lớn cuộc đời ở Hà Nội. Ông có một số phận cuộc đời và văn chương nhiều thăng trầm nhưng đã để lại những tác phẩm có nhiều đóng góp cho văn học thủ đô và cả nước. Đặc biệt trong lĩnh vực kịch thơ ông là một người sáng tác nhiều nhất và có nhiều thành tựu nhất. Sau hai năm mất, tên ông đã được lãnh đạo Hải Phòng (quê gốc của ông) lấy đặt cho một đường phố ở thành phố cảng. Đó là một sự trân trọng và đánh giá cao đối với sự nghiệp văn học của nhà văn Hoàng Công Khanh. Tọa đàm sẽ tập trung đi sâu phân tích những tác phẩm của nhà văn, giá trị và đóng góp của ông, và ôn lại những kỷ niệm, hồi ức của các bạn văn về ông.
Dự kiến cuộc tọa đàm này sẽ làm vào ngày 20/12/2012.
 
 
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội
 
2. Tọa đàm về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đây là một Nghị quyết quan trọng và dịp tổng kết 15 năm thực hiện NQ này là một đợt sinh hoạt lớn để tiếp tục công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện đại. Cuộc tọa đàm nhằm chuẩn bị cho báo cáo của HNVHN về việc thực hiện NQ5 để tổng hợp vào báo cáo chung của Hội Liên hiệp VHNTHN, và của thành phố nói chung. Tập trung vào các vấn đề:
- Thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc: trong 15 năm qua định hướng này đã được thực hiện trong văn học như thế nào, những gì đã làm được, những gì chưa làm được, cần bổ sung phát triển như thế nào trong thời gian tới.
- Xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới như thế nào, văn học đã thể hiện nhân vật trung tâm là con người Việt Nam mới ra sao?
- Xây dựng môi trường văn hóa trong văn học ra sao?
- Phát triển sự nghiệp văn hóa nghệ thuật 15 năm qua: các tác phẩm văn học đã có như thế nào; định hướng sáng tác, tự do sáng tạo cần được tiếp tục giải quyết ra sao; các thiết chế văn hóa cho văn học như xuất bản, báo chí đã được bảo đảm tốt nhất chưa?
- Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa có những vấn đề gì cần quan tâm từ thực tế 15 năm qua?
Dự kiến cuộc tọa đàm này sẽ làm vào ngày 27/12/2012.
Ban Chấp hành HNVHN mong nhận được các ý kiến, bài viết của các anh chị hội viên về nội dung hai cuộc tọa đàm trên đây. Các bài viết xin gửi về email: nhavanhanoi@gmail.com chậm nhất là ngày 18/12 (cuộc 1) và ngày 25/12 (cuộc 2). Thời gian cụ thể của tọa đàm sẽ được thông báo tiếp sau.
Hội Nhà văn Hà Nội
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: