Thứ năm, 21/09/2017,

Thơ tặng Tổ thơ  (04/07/2008)
Năm ấy tổ thơ báo Văn Nghệ chỉ có nhà thơ Vĩnh Mai và Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh gọi Vĩnh Mai là “bố” xưng “con”. Ít lâu sau, nhà thơ Phạm Hổ được bổ sung vào tổ thơ. Phạm Hổ bị bệnh hen. Tổ thơ xem ra yếu.
Hương quê nặng trĩu mây trời Ngời ngời gương chiếu thắm tươi xuân trường Trời mây trĩu nặng quê hương Trường xuân tươi thắm chiếu gương ngời ngời
Chuyện kể về một anh sinh viên người nước ngoài sang Việt Nam làm nghiên cưú sinh môn tiếng Việt. Cuối đợt nghiên cứu trường ĐHQG Hà Nội tổ chức một kỳ thi gọi là khảo sát trình độ của từng nghiên cứu sinh. Đề văn ra như sau:
Sky trời, Earth đất, Cloud mây Rain mưa, Wind gió, Day ngày Night đêm High cao, Hard cứng... Soft mềm Reduce giảm bớt, Add thêm, Hi Chào Long dai, Short ngan, Tall cao Here đây, There đó, Which nào, Where đâu
I. Không đưa em được trọn đường Nhưng đưa một đoạn thì không khó gì! Cuộc đời lắm lúc lâm ly Lắm khi được hết, lắm thì tay không! Khi xưa nếu ấy thực lòng
Lục bát ế chồng  (20/04/2008)

I.Không đưa nhau được chọn đường Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa Đã yêu đến thế còn chưa tỏ lòng Làm sao trả "có" về 'không" Làm sao bắt "có" thành "không" hả trời?

Trước tiên Trước Trang [73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ]