Thứ sáu, 23/02/2024,

CHUỘC LỖI (TRƯƠNG NAM CHI) (15/11/2013)

 


Cà phê sáng...
 

Ngập ngừng tôi
Mượn câu thơ


Gởi vào vô định
Tình cờ
Vậy thôi

Nếu ai lỡ
Nhặt lên rồi


Xem như chuộc lỗi
Ngày
Tôi hững hờ.


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: