Thứ bảy, 25/05/2024,

Đêm rằm "mượn gió bẻ măng" (16/08/2019)

 

Rồi trăng sẽ lại nên rằm
Né còn tránh nắng sao tằm kéo tơ
Nặn nhào con chữ thành thơ
Niềm tin cá cược bơ vơ giữa trời

Rồi xe pháo sẽ thay đời
Quãng đường, vận tốc ngăn lời thời gian
Gầm nào chẳng thiếu lầm than
Mẹ con nhà Cám rình rang đưa tình

Bão giông cũng chọn năm thìn
Ngày lành tháng tốt ta mình sánh đôi
Suối lòng chảy mãi không thôi
Xem trăng nhấp nhổm đứng ngồi cùng trăng

Cớ gì xôi oản lăng xăng
Đêm rằm “mượn gió bẻ măng” sân chùa...


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: