Thứ bảy, 25/05/2024,

Khóc xong hết buồn (Trương Nam Chi) (03/11/2019)

 

 

Buồn buồn khóc chút vậy thôi
Trầu khô cau quắt đãi bôi làm gì
Trăm sông còn đổ biển thì
Mấy khi tình cũ sống vì nhau đâu

Buồn buồn dằn dỗi đôi câu
Có khi lội suối, suối sâu cũng chùn
Chân chưa lấm đất vấy bùn
Lòng em ngại vấp lời cùn vô tâm

Buồn buồn trải chiếu dọn mâm
Làm sao hiểu ngõ ngách thâm sâu đời
Khóc cho thấu đến phật trời
Đâu cần giả nói vờ cười mua vui

Buồn buồn khóc tới khóc lui
Khóc xong dụi mắt xả xui, hết buồn!

 

Trương Nam Chi

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: