Thứ sáu, 31/05/2024,

Mùa thu sẽ qua (Trương Nam Chi) (09/11/2019)

 

 

Thế rồi thu cũng sẽ qua
Dăm ba chiếc lá sắp xa lìa cành
Khoác màu vàng cốm vàng chanh
Trước khi rời chốn yên lành an nhiên

Lá à, đừng chọn màu đêm
Lá rụng về cội nhớ thêm điều này
Một mai về với đất gầy
Là như khép lại vòng tay luân hồi

Mà ta dự cảm vậy thôi
Ta chông chênh dẫu mùa trôi dịu dàng
Có gì đẹp đến hoang mang
Lẫn vào mưa nắng điểm trang cho đời

Lan man cùng lá đôi lời
Trước khi dòng nhựa ngắt rời. Thu qua.

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: