Thứ hai, 27/05/2024,

Mưa (Trương Nam Chi) (05/10/2018)

 

 

Mưa rơi cho mắt trời trong
Mặt trời khi đó cũng không là gì
Bóng càn khôn vội rời đi
Nắng nào có mãi gan lì được đâu


Mưa rơi cho mát lòng ngâu
Ngưu Lang, Chức Nữ dìu nhau qua đường
Ấy là khi vẫn còn thương
Tình yêu dâng hiến giáo lương chẳng màng


Mưa rơi cho mộng đồng sàng
Nửa đêm tán tỉnh giấc vàng đong đưa
Đêm... mà... đêm... đã đêm chưa?
Hồ nghi thức giữa gió mưa bắt đền


Mưa rơi cho sấm thêm rền
Cho người lạc lối soi đèn tìm nhau.

 


Trương Nam Chi

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: