Thứ hai, 27/05/2024,

Thương ơi (Trương Nam Chi) (21/04/2018)

 


Thương ơi khăn lụa lên chùa
Ba mươi trăng đã sang mùa bình yên
Thương ơi thương vẫn còn duyên
Nơi miền quan họ chợ phiên vãn ngày


Thương ơi mâm uẩn khúc đầy
Ngang qua cửa phật hương ngầy ngậy hương
Thương ơi nhan sắc soi gương
Chút duyên lúng liếng khóa rương để dành


Thương ơi chúc phúc an lành
A Di Đà Phật lòng thành tâm trong
Thương ơi đêm đếm ngày đong
Đa đoan phận gái nào mong gió lùa


Thương ơi trăng đã sang mùa
Vân vê thanh vắng cợt đùa bình yên.

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: