Thứ sáu, 31/05/2024,

Ngày bình lặng (Trương Nam Chi) (14/04/2018)


 

Em giờ đã khác em xưa
Cơn mưa, sấm chớp cũng thưa lắng dần
Hạt rơi trên lá trong ngần
Mà thân quý chẳng đến gần nhau hơn


Em giờ đâu dễ dỗi hờn
Ngày xưa nước mắt chảy vờn quanh mi
Ngày xưa giằng xé vân vi
Cũng vì nỗi nhớ so bì niềm thương


Em giờ không thể chung đường
Phía ngày bình lặng xin nhường cho ai
Sóng tình dòng tách làm hai
Đành thôi gởi giọt lệ dài bờ cong

Em giờ em phải theo chồng
Tình bằng sao hiểu nỗi lòng trống cơm.

 

Trương Nam Chi

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: