Chủ nhật, 16/06/2024,

Vẫn chưa... (Trương Nam Chi) (23/03/2018)

 


Dẫu rằng không phải của nhau
Mùa xuân hồng tước từ đâu bay về
Trời xanh gấp lại bộn bề
Lòng ta từ bấy chưa hề dối ta


Người quê chằm nón, tỉa hoa
Ta chưa thu muộn đã qua đông lười
Đất chưa bén tiếng bén người
Đã xanh mươn mướt đã rười rượi thương


Khoanh thay chào phố chào phường
Chắp tay ta lạy những nhường nhịn xưa
Trốn trời chạy nắng lánh mưa
Hồn ta từ bấy vẫn chưa cỗi cằn…

 

Trương Nam Chi

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: