Thứ sáu, 14/06/2024,

Lỡ làng say (Trương Nam Chi) (19/03/2018)

 

 

Đành thôi như cuộc tình cờ
Ta đem con chữ xếp hờ cạnh nhau
Đời là phép thử vàng thau
Xin làm đốm nhỏ chuốt chau lửa tàn


Đành thôi người cứ dàn hàng
Tỏ bày tâm thế cho làng nước yêu
Gia tài ta được bây nhiêu
Chắt chiu gìn giữ chẳng chiêu trò gì


Thôi đừng rao bấc bán chì
Mỗi thiên tình hẳn một kỳ tích hay
Đời là một lỡ làng say
Nên người nhả đắng nuốt cay... vậy mà.

 

 

Trương Nam Chi

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: