Thứ bảy, 15/06/2024,

Hờn nắng (Trương Nam Chi) (24/08/2017)

 


Anh khen tia nắng ban mai
Mặc em hờn hết ngày dài, biết không?
Nắng rồi nắng cũng theo chồng
Nắng rồi nắng cũng rối vòng, truân chuyên


Anh khen tia nắng còn duyên
Mặc em tủi phận khóc nguyên một ngày
Nắng rồi nắng cũng hao gầy
Nắng rồi nắng cũng trật trầy sớm khuya


Anh khen nắng rọi ngàn tia
Mặc em buồn đến mai kia vẫn buồn
Cần chi hiểu rõ ngọn nguồn
Em xin nhường nắng dắt hồn anh theo.

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: