Thứ bảy, 15/06/2024,

Cầu trời cho gió ngừng lay (Trương Nam Chi) (12/07/2017)

 


Cầu trời cho gió ngừng lay
Tôi đem gán bớt những cay đắng còn

Cầu trời cho gió đừng son
Tôi che cảm xúc tránh con mắt đời

Cầu trời cho nắng dần vơi
Tôi khăn gói đến tận nơi bắt đền

Cầu trời cho nắng đừng lên
Tôi treo khát vọng bay trên cánh diều

Cầu trời đừng gặp, đừng yêu
Đừng lời đường mật đừng liêu xiêu lòng...


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: