Thứ bảy, 15/06/2024,

Còn ai nhớ về (Trương Nam Chi) (14/05/2016)


 

 Bây giờ em nói một lời
cho trời bớt giá cho đời bớt đông
mai này rồi cũng bằng không
đường xa tình mỏng mà trông nỗi gì


Bây giờ còn chút sân si
xin đừng chấp phút so bì hờn ghen
mai này bạc lối bon chen
bước em lệch phía sang hèn bỏ buông


Bây giờ em giấu nỗi buồn
ngồi khâu nối lại cốt hồn giêng hai
mai này ngày tháng tròn vai
chuyện xưa người cũ còn ai nhớ về!


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: