Thứ hai, 17/06/2024,

Cho người (Trương Nam Chi) (07/07/2015)

 


Nụ hôn nóng
bỏng bất thường
muối như xát
rát đoạn đường hồ
nghi
tình xa gần
được mấy khi
khéo co chẳng
ấm
lấy chi đắp
bù!

 

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: