Chủ nhật, 21/04/2024,

Tri âm (Trương Nam Chi) (15/03/2015)

 


 

Cho em
Được
Nắm bàn tay


Đời người dễ có
Mấy
Ai
Hiểu mình


Tri âm
Chẳng
Lụy bóng hình


Mai
Xa còn
Tấm chân tình
Sao
Quên!

 

 

Trương Nam Chi


Chia sẻ:                  
Các bài khác: