Thứ sáu, 23/02/2024,

Lang thang (Trương Nam Chi) (29/07/2014)

 

Mải mê quên
Tính ngày
Giờ
Trăm năm trơn tuột
Dốc
Bờ nhân gianVò trăm mối
Ngổn ngang
Bụi tro một
Chuyến
  Lang thang
Đi
Về.


Trương Nam Chi 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: