Thứ bảy, 30/09/2023,

Vắt tay (Trương Nam Chi) (29/07/2014)

 

Vắt tay lên
Trán
Tìm quên
Ngày khôn tháng
Dại
  Hằn lên tuổi
Đời


  Ngoa ngôn ẩn
Khóe miệng cười
Bẻ câu cắt chữ
Buông
Lời
Mông lung!


Trương Nam Chi 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: